Därför går man på seminarier om digitalisering!

av Anders Björklund

Därför går man på seminarier om digitalisering!

Under de senaste åren har jag haft äran att vara talare och moderator på många konferenser och seminarier, både i Sverige och internationellt. De här seminarierna fokuserar ofta på frågor som digitalisering och online. Bortsett från att de har liknande teman har jag upptäckt två andra likheter som jag tycker är intressanta.

Den första likheten jag upptäckt, och som är mer uppenbar än den andra, är publikens förväntningar. Människor som deltar i sådana här seminarier gör det för att de vill lära sig saker, men tyvärr begränsas denna strävan av min andra upptäckt: Det finns bara en handfull talare som kan uppfylla publikens förväntningar.

Vad är det då publiken vill veta?

Baserat på min egen erfarenhet är det främsta skälet för människor att delta i konferenser och seminarier om onlinifiering och digitalisering att:

De vill veta vad andra jämförbara företag gör och hur de gör det.

För de flesta är huvudsyftet med att delta, att de vill kunna översätta best practice till sina egna verkligheter och utmaningar. Därför förväntar sig publiken att talarna ska ha verklig erfarenhet från att leda eller vara del av framgångsrika projekt för jämförbara företag. Med andra ord förväntar de sig att föreläsaren ska veta hur det är att vara i deras kläder.

De flesta talare uppfyller inte publikens förväntningar

Talare tenderar att prata för mycket om påstådda trender och sanningar. I stället för att hänvisa till sina personliga erfarenheter från jämförbara företag, pratar de snarare om vad jättar som Google, Amazon, Facebook och Tesla gör. Att använda sådana referenser gör det bara svårare för de flesta i publiken eftersom Amazons nästa steg inom röststyrning kanske inte är högsta prioritet för beslutsfattaren som just nu överväger om hans eller hennes läkemedelsföretag ska starta e-handel eller inte. Eller för det hundra år gamla företaget som bygger bussar eller lastbilar. Eller för materialhanterings- och logistikföretaget som tillverkar gaffeltruckar. För sådana aktörer blir det svårt att översätta denna typ av exempel till sin egen verklighet och utmaningar – som de har här och nu.

Hur man förbättrar kvaliteten på seminarierna

Nu, 2019, måste talarna förändra sina presentationer, eller börja ha något relevant att berätta. De flesta företag vet redan varför de behöver genomgå förändringar. De är redan fullt medvetna om att kunderna har ändrade beteenden, behov och förväntningar. Och eftersom de redan vet varför, är de otåliga och ivriga att få reda på vad jämförbara företag gör och hur de gör det.

Om du planerar att arrangera eller delta i ett seminarium om onlinifikation och digitalisering, har jag sammanställt några användbara frågor som du kan ställa till huvudtalaren, vare sig du är värd för seminariet eller en deltagare.

Du kan ladda ner frågorna i PowerPoint-format nedan.


Frågor att ställa innan du bokar en huvudtalare

Ladda ner presentationen

Frågor att ställa till huvudtalaren vid ett seminarium

Ladda ner presentationen

Anders Björklund
Grundare, vd och strateg sedan 2001. Anders delar generöst med sig av sin kunskap om hur man ska tänka kring onlinifiering och digitalisering.
Håll mig uppdaterad
Prenumerera