zooma-looking-out-the-window-3

Vet ditt företag vad och hur man ska prioritera

Alla företag vet att man måste anpassa sig till förändrade beteenden och förväntningar. Kanske behöver du någon som kan vägleda dig och ditt företag i vad och hur du gör online och digitalt till en central del i ditt företag.

Varför Zooma?

Sedan 2001 har Zooma hjälpt ett stort antal företag – från stora globala B2C-varumärken till framstående globala B2B-varumärken – att förändra och anpassa verksamheten för att matcha hur människor faktiskt fattar beslut och köper i online-världen.

zooma-computer-screen

Tanken bakom ...

Idén till Zooma kläcktes vid millennieskiftet. Den kom ur övertygelsen att online och digitalt skulle förändra vårt mänskliga beteende i grunden.

Och även affärsprocesserna skulle förändras när information, kommunikation, interaktioner och transaktioner i allt högre grad skedde online.

 

Zooma-Two-colleagues-in-a-meeting-room

"The why"

Zooma finns för att driva företag att använda online och digitalt som en viktig del av verksamheten för att uppnå önskade affärsresultat.

Om du och ditt företag har behov av vägledning i vad och hur man gör online och digitalt till kärnan i företaget, är Zooma rätt partner.

 

zooma-people-working-computers-focused

Zoomas uppgift

Vår uppgift är att upplysa, visa vägen och implementera relevans och enkelhet med hjälp av online och digitalt.

Om du väljer att samarbeta med oss kommer vi att stödja och vägleda dig till tätpositionen i din bransch.

 

Så blir du kund

Första gången du funderar på ett samarbete med Zooma? Tjugo års erfarenheter och lärdomar har lärt oss att vara tydliga med förväntningar – och få dig att uppnå dina mål.

 

zooma-step1-1

Samarbeten

Vi arbetar bara med tio till tolv internationella och globala företag samtidigt för att varje kund ska få fullt fokus och engagemang.

Vi samarbetar främst med B2B-företag och de flesta kunder använder ett eller flera av de tre samarbetsformer som beskrivs här nedanför.

Våra kunder förbinder sig till en årlig budget på minst 1 MSEK i vårt samarbete.

zooma-step2-1

Förutsättningar

För att samarbeta med oss måste minst en person från din ledningsgrupp vara djupt involverad i vårt samarbete – inte bara som sponsor.

Vi deltar i obetalda pitchar endast när vi känner någon i ledningen. I andra fall bara mot ersättning.

Boka ett möte

Välkommen att boka ett möte med Anders Björklund nedan för en inledande diskussion.

Anders skickar ett NDA som ska signeras, lite information och ett frågeformulär att besvara så att vi båda är väl förberedda.

Så samarbetar vi

Utmanar. Maximerar. Tillämpar.

Vi har ett huvudmål: Att våra befintliga kunder ska rekommendera oss till andra. Och det gör de.

När vi frågar våra kunder varför de rekommenderar oss säger de att de alltid utmanas att hitta det bästa sättet att göra något, i vårt gemensamma mål att maximera användandet av resurserna i den givna situationen. Vi implementerar det som överenskommits tillsammans, med hög och jämn kvalitet inom den angivna tidsramen.

Vi bestämmer tillsammans vilket angreppssätt som är det rätta.

 

Gemensamt angreppssätt

Vi arbetar tillsammans som ett integrerat team, för att maximera effektivitet och resultat. Vi ser till att alla förstår både vad som behövs för att nå de uppställda målen och konsekvenserna av olika beslut. Zooma och ditt företag bemannar projekten med bästa tillgängliga kompetens, och vi strävar efter att behålla nyckelpersonerna i samarbetet över tid.

Att förväntningarna möts och målen nås säkrar vi genom regelbundna möten – veckovisa, måndadsvisa, kvartalsvisa och årvisa. Dessutom gör vi två utvärderingar årligen.

 

Tre sätt att samarbeta

De flesta kunder väljer fler än en samarbetsform.
Fast pris SV

En eller flera noggrant specificerade leverabler där ersättningen inte styrs av tids- och resursåtgång.

 

Tid och material SV

Priset på leverablerna styrs av den faktiska kostnaden för arbetet – med specificerad timkostnad – och den faktiska kostnaden för material och utrustning.

 

Retainer SV

En månads-, kvartals-, eller årsvis förskottsbetalning som garanterar tillgången till erforderliga resurser.