zooma-looking-out-the-window-3

Da li vaša kompanija zna šta su prioriteti i kako da odredi prioritete

Sve kompanije znaju da se moraju prilagoditi promenama u ponašanju i očekivanjima kupaca. Možda postoji momentalna potreba da neko usmeri vas i vašu kompaniju u to šta da uradite i kako da onlajn i digital učinite centralnim delom svog poslovanja. Ako je to slučaj, Zooma vam može pomoći.

Zašto Zooma?

Od 2001. Zooma sarađuje s velikim brojem kompanija, od glavnih globalnih B2B brendova do poznatih međunarodnih B2B kompanija kako bi transformisala i prilagodila njihovo poslovanje prema načinu na koji ljudi kupuju i donose odluke u onlajn svetu.

zooma-computer-screen

Ideja

Zooma je nastala na početku novog milenijuma iz shvatanja da će onlajn i digitalni svet iz osnove promeniti ljudsko ponašanje. Budući da se informacije, komunikacija, interakcije i transakcije sve više dešavaju onlajn, došlo je do promene glavnih poslovnih procesa.

Zooma-Two-colleagues-in-a-meeting-room

Razlog

Zooma postoji da bi omogućila kompanijama da koriste onlajn i digitalne tehnologije kao osnovni deo svog poslovanja kako bi postigle željene poslovne rezultate.

Ako vi i vaša kompanija imate momentalnu potrebu da vas neko usmeri u to kako da onlajn i digital učinite centralnim delom svog poslovanja, Zooma je pravi partner.

Zooma-people-working-computers-focused

Zadatak

Zadatak Zooma-e je da kroz onlajn i digital prosvetli, vodi i implementira relevantnost i jednostavnost bez napora.

Ako se odlučite na to da sarađujete s nama, pružićemo vam podršku i pomoći vam da budete glavni u vašoj industriji.

Kako da postanete klijent

Da li je ovo prvi put da razmišljate o mogućnosti saradnje sa Zooma-om? U poslednje dve decenije naučili smo da jasno postavimo očekivanja kako bismo vam pomogli da postignete svoje ciljeve.

Zooma-step1-1

Saradnja

Zooma radi samo sa deset do dvanaest globalnih kompanija istovremeno kako bismo se svakom klijentu posvetili s pažnjom koji zaslužuje.

Uglavnom sarađujemo s B2B kompanijama a većina klijenata koristi jedan ili više od dole navedena tri načina saradnje.

Svi naši klijenti se obavezuju na minimalni godišnji budžet od 1 MSEK u našoj saradnji.

Zooma-step2-1

Preduslovi

Osnovni preduslov je da tokom naše saradnje najmanje jedna osoba iz vašeg izvršnog menadžment tima bude stalno uključena u saradnju, a ne samo kao sponzor.

Ako od nas zatražite da učestvujemo u prezentaciji (pitch), prihvatićemo to samo ako znamo nekoga iz vašeg izvršnog menadžmenta. Ako to nije slučaj, moraćete da platite za prezentaciju.

Rezervišite sastanak

Slobodno rezervišite sastanak sa Andersom Björklundom ispod kada god želite radi inicialne diskusije.

Anders će vam poslati da potpišete ugovor o poverljivosti podataka (NDA) i upitnik na koji treba da odgovorite kako bismo se svi pripremili unapred.

Kako možemo sarađivati

Preispitujemo uvrežena uverenja, maksimizujemo i primenjujemo

Imamo jedan glavni poslovni cilj - da nas naši postojeći klijenti preporuče drugima Što oni i čine.

Kada pitamo klijente zašto nas preporučuju, kažu da je to zato što ih podstičemo da preispituju i analiziraju najbolji pravac delovanja kako bi maksimizovali datu situaciju i resurse. Uvek zajednički primenjujemo dogovoreni delokrug rada uz visok i stalan nivo kvaliteta u okviru datog vremenskog okvira.

U svim oblastima saradnje zajednički odlučujemo za koji pristup ćemo se opredeliti.

Zajednički pristup

Zajednički radimo i sarađujemo kao jedan tim kako bismo maksimizovali efikasnost i rezultate. Vodimo računa da u okviru naše saradnje svako razume šta je potrebno da bi se postigli ciljevi i da svako razume implikacije odluka. Zooma i vaša kompanija će na projektima angažovati ljude sa najboljim mogućim kompetencijama i nastojaće da se tokom saradnje oslanjaju na iste ključne pojedince.

Da bismo bili sigurni da će se vaša očekivanja ispuniti i da će se ostvariti željeni rezultati naše saradnje organizujemo nedeljne, mesečne, kvartalne i godišnje sastanke, a pored toga sprovodimo i dve procene godišnje.

Tri načina saradnje

Većina klijenata koristi više nego jedan od tri načina saradnje.
Fixed price SR

Jedan ili više konkretno definisanih rezultata. Iznos plaćanja ne zavisi od korišćenih resursa ili proteklog vremena.

Time and material SR
Rezultati bazirani na stvarnim troškovima rada, po navedenim satnicama, kao i stvarnom trošku materijala i korišćenja opreme.
Retainer-SR
Dogovorena mesečna, kvartalna ili godišnja naknada koja se unapred plaća da bi se obezbedila dostupnost odgovarajućih resursa.