Hur ditt varumärke kan skaffa en personlighet

av Anders Björklund

Hur ditt varumärke kan skaffa en personlighet

Vilket varumärke skulle du vilja äta middag med, om du kan välja något? Jag skulle till exempel vilja äta middag med Amazon. Vilket skulle du ha valt och varför?

För mig visar det varumärke du väljer på kraften i varumärkets personlighet. Det hjälper dig att relatera till ett specifikt varumärke som speglar de egenskaper som du värdesätter, och det kan också inspirera dig att knyta an till vissa varumärken som visar de egenskaper du hoppas kunna utveckla.

Så låt oss utforska varför varumärkespersonlighet är viktigt och hur du skapar en personlighet för ditt varumärke.


Vad är en varumärkespersonlighet?

För mig är din varumärkespersonlighet din uppsättning mänskliga egenskaper som du tillskriver ditt varumärke. Alternativt är det hur du skulle beskriva ditt varumärke om det var en person.

Din varumärkespersonlighet återspeglas i varumärkets budskap, bilder och kampanjer.

Dessutom är konsekvens avgörande. Anta till exempel att varumärkets personlighet skiljer sig åt mellan företagets webbplats och i sociala medier. I så fall blir det svårt för potentiella och befintliga kunder att förstå vem ditt varumärke är och vad det står för.

För att förstå hur varumärkets personlighet påverkar ditt varumärke ska vi se på några exempel.

Dimensioner av varumärkespersonlighet

Låt oss säga att det finns tre dimensioner, eller pelare, av en varumärkespersonlighet:

 • Kompetens
 • Uppriktighet
 • Sofistikation

Dessa pelare kan vara utgångspunkter när du identifierar ditt eget varumärkes personlighet. Men unika drag i varumärkets personlighet faller under varje bredare dimension. Ju mer specifikt du kan fastställa vilka egenskaper som hör till ditt varumärke, desto mer autentisk och minnesvärd blir personligheten hos ditt varumärke.

Låt oss se till några specifika personlighetsdrag som hör till varje dimension:

Egenskaper som visar kompetens:

 • Omtänksamhet
 • Pålitlighet
 • Intelligens

Egenskaper som visar uppriktighet:

 • Äkthet
 • Ärlighet
 • Trovärdighet

Egenskaper som visar sofistikation:

 • Fattning
 • Självförtroende
 • Elegans

Hur man skapar en varumärkespersonlighet

Nu när vi har utforskat några exempel på och drag hos olika varumärkespersonligheter är det dags att skapa din varumärkespersonlighet. Detta bör du göra så snart som möjligt. Din varumärkespersonlighet kommer nämligen att hjälpa dig i belsutsfattande och se till att hela ditt team och företag förblir konsekventa i alla kanaler - och konsekvens är avgörande för varumärkeskännedom och en långsiktig kundlojalitet.

Det spelar ingen roll om du skapar en varumärkespersonlighet för första gången eller om du vill förnya din nuvarande varumärkespersonlighet. Nedan hittar du sex steg som kan hjälpa dig att skapa en solid och bestående varumärkespersonlighet.

Beskriv dina värderingar för varumärket

Precis som hos en människa formar dina värderingar vem ditt varumärke är och hur ditt varumärke agerar. Så börja med att skissa upp dina kärnvärden. Se sedan till att de är i linje med vad som är viktigast för din målgrupp.

När du har beskrivit ditt varumärkes värderingar kan du skapa dem i en värdeförklaring. Din värdeförklaring måste vara grunden för din varumärkespersonlighet.

Använd dina målkunder som inspiration

Börja med att interagera med din målgrupp; de vet redan vem ditt varumärke ska bli. Det är viktigt att du tar hänsyn till din målgrupps preferenser, beteenden, förväntningar och faktiska behov.

Ju bättre du förstår din målgrupp, desto lättare blir det att föreställa dig din varumärkespersonlighet. Ditt varumärke måste återspegla och förstärka vem din köpare är - eller vem de vill bli.

Ställ frågor som om ditt varumärke vore en människa

När du har konstruerat en skiss för ditt varumärkes personlighet bör du förfina den genom att ställa frågor som om ditt varumärke vore en människa.

Tänk på att fråga:

 • Vad vill du att din målgrupp ska säga när ditt varumärke kommer in i rummet?
 • Vad pratar ditt varumärke med sina vänner om?
 • Vad exalterar ditt varumärke?
 • Vad gör ditt varumärke rädd?

Det är viktigt att du i detalj beskriver vem ditt varumärke är. Denna beskriving ska dock inte användas utåt, utan som ett internt styrdokument för dig och ditt team, som hjälper er att skapa saker som ger resonans och bygger en stark kundlojalitet hos dina kunder.

Skapa en varumärkesguide

Med tiden förändras ditt team. Nya kollegor ansluter sig till dig, vissa kollegor slutar, andra stannar kvar. Om du har starka ledstänger som beskriver vem ditt varumärke är, undviker du risken att din varumärkespersonlighet urvattnas med tiden.

Därför måste du ha en stilguide som beskriver hur din varumärkespersonlighet ska visas i allt från typsnitt, färger, visuella element och bilder till röst och tonfall. Ju mer specifik du är i din stilguide för varumärket, desto bättre. Du bör också beskriva vem ditt varumärke inte är. Detta gör du för att se till att ditt varumärke uppfattas på samma sätt, oavsett i vilken kanal dina målkunder interagerar med ditt varumärke.

För att få fler artiklar som denna skickade direkt till din inkorg, klicka på knappen för att prenumerera på Onlineguiden.

Prenumerera på Onlineguiden

Denna artikel publicerades först på engelska på The Onlinification Hub - du kan läsa den här.

Anders Björklund
Grundare, vd och strateg sedan 2001. Anders delar generöst med sig av sin kunskap om hur man ska tänka kring onlinifiering och digitalisering.
Håll mig uppdaterad
Prenumerera