Hur ofta bör du blogga?

av Martin Ray

Hur ofta bör du blogga?

Jag får ofta frågan om hur frekvent du bör publicera nya artiklar. Det korta svaret är att intervallen beror på vad som är bäst för ditt företag. Den här artikeln ger ett längre svar på hur du ska tänka när du bestämmer din publiceringsfrekvens.

 

För det första är det viktigt att du ser över vilka resurser du har och vilken kapacitet ni har för att publicera innehåll. Det är den avgörande faktorn för hur ofta du som företag kan publicera innehåll som är relevant för din målgrupp. Parametrna kvalitet (och relevans), omfattning och frekvens påverkar alla hur mycket tid som behövs avsättas för att producera innehåll. Generellt sett är det bättre att publicera relevant och värdefullt innehåll mer sällan än att publicera irrelevant innehåll ofta.

Inte desto mindre är det avgörande att optimera publiceringsfrekvensen av artiklar för att skapa långsiktig framgång ur ditt B2B-innehåll.

Bestäm publiceringsfrekvens

Hur ofta du publicerar nytt innehåll på din webbplats påverkar hur många besökare du lockar till dig. Generellt sett gäller att ju mer (relevant) innehåll du lägger upp, desto större möjligheter skapar du att någon hamnar på just din sida vid en Google-sökning. 

Sökmotorer - liksom människor - tittar dock inte bara på den totala mängden innehåll på en webbplats. Sökmotorer tittar också på hur gammalt innehållet är och hur ofta innehållet publiceras på webbplatsen (bland många andra parametrar). 

Att publicera 50 bloggartiklar den första januari och sedan inte publicera något under de kommande 12 månaderna ger därför sämre resultat än att publicera en av dessa 50 artiklar en gång i veckan under 12 månader.    

Du bör publicera så mycket optimerat och relevant innehåll som möjligt för att maximera den organiska trafiken. Enligt analysdata från HubSpot bör du publicera innehåll minst flera gånger per månad, helst bör du publicera nytt innehåll nästan dagligen. 

Enligt samma analys från HubSpot gäller att ju oftare du publicerar, desto fler besökare får du, och omvänt leder mindre frekvent publicering till färre besökare. Som framgår av diagrammet nedan är det bland webbplatser som publicerar många gånger per dag endast ungefär en tredjedel som får mindre än 15 000 besökare per månad (kom ihåg att innehållets kvalitet och relevans är lika viktigt som frekvensen). Samtidigt får 100 procent av de webbplatser som endast publicerar någon gång i kvartalet färre än 15 000 besökare.Zooma-blog-publishing-cadence-graph

Webbplatser som lägger ut nytt innehåll dagligen har större sannolikhet att generera mellan 15 001 och 250 000 besökare per månad och mindre sannolikhet att få mellan 1 001 och 15 000 besökare på sina webbplatser.

Hur mycket innehåll du behöver producera beror i hög grad på den målgrupp du försöker nå och på hur stort och kapacitet ditt team har. Ju mer resurser du har till ditt förfogande, desto mer innehåll kan du skapa. Ju större din målgrupp är, desto mer innehåll bör du dessutom producera.

Men även om det är nödvändigt att bestämma en publiceringsfrekvens så är det också lika viktigt att hålla sig till den och vara konsekvent.

Hur mycket innehåll skapar du?

Ju mer relevant innehåll du har på din webbplats, desto fler möjligheter skapar du för besökarna att hitta det. Hur många nya artiklar genererar du varje vecka? En? Två? Tre eller fler? Storleken på ditt innehållsteam påverkar mängden innehåll du skapar. Om du inte klarar av att producera nytt innehåll varje vecka bör du överväga att utöka teamet för att tillgodose dina behov.

Hur mycket ska du publicera?

Du bör åtminstone sträva efter att publicera nytt innehåll en gång i veckan - det signalerar till besökare och sökmotorer att du ständigt publicerar nytt innehåll. Detta ökar också sannolikheten för återkommande besökare. När besökarna får veta att du publicerar något nytt varje vecka lockas de att återkomma vanemässigt för att kolla efter nytt innehåll. När dina besökare prenumererar på din blogg via e-post fungerar detta också som en veckovis påminnelse om ditt varumärke och det fantastiska innehåll du producerar.

Dessutom använder sökmotorerna mängden innehåll på en webbplats som en av de viktigaste auktoritetssignalerna för att avgöra webbplatsens legitimitet och kvalitet. Att publicera regelbundna bloggartiklar är ett av de bästa sätten att snabbt öka innehållet på din webbplats.

En annan fördel med att publicera innehåll veckovis är att det skickar kvalitetssignalen "färskt innehåll" till sökmotorerna. Ett företag som ofta uppdaterar sin sajt med relevant innehåll av hög kvalitet får en fördel jämfört med konkurrenter som publicerar innehåll sällan. Detta beror på att dessa webplatser har större sannolikhet att vara uppdaterade med den senaste informationen om ett visst ämne som de är en auktoritet inom.

En gång i veckan är dock ett absolut minimum - oftare är alltid bättre om du kan hålla kvaliteten och relevansen uppe. Allra bäst vore det om du strävade efter att publicera 3-5 gånger i veckan för att skapa så många möjligheter som möjligt för potentiella kunder att hitta dig.

Vill du veta mer?


För fler insikter av det här slaget kan du prenumerera på Onlineguiden - då får du en notifiering via e-post när vi har publicerat nytt innehåll.

Prenumerera på Onlineguiden
Denna artikel publicerades ursprungligen på engelska på The Onlinification Hub - Content cadence: How to find the perfect publishing schedule

 

Martin Ray
Chefsanalytiker och digital strateg, 2011-2022.
Håll mig uppdaterad
Prenumerera
Please set a blog tag to enable Related blog posts