Så lyckas du med löpande produktion av kvalitativt innehåll

av Alexander Evjenth

Så lyckas du med löpande produktion av kvalitativt innehåll

Som innehållsproducent får jag ofta frågor om hur man ska tänka kring kvalitet och kvantitet när det kommer till innehåll. Kan man verkligen producera högkvalitativt innehåll varje vecka? Självklart, men det kräver en noggrann planering och en tydlig arbetsprocess.

Den som arbetar med att ta fram innehåll vet redan att det finns stora utmaningar med att skapa nytt innehåll. Hur ska man kunna komma på nya ämnen och infallsvinklar när den mesta informationen redan finns online? 

Det finns många fördelar med att skapa innehåll. Om du gör det rätt, kommer du att locka kunder till din webbplats, generera potentiella kunder och öka försäljningen. Att kontinuerligt producera innehåll är ett av de mest effektiva sätten att bygga och utveckla både ditt personliga och företagets varumärke. 

Men alla har inte tillräckligt med kunskap, tid, personal och skrivfärdigheter för att producera bra innehåll hela tiden. Låt oss titta närmare på de viktigaste utmaningarna och lösningarna för att skapa innehåll på regelbunden basis.

Utmaningar när man skapar innehåll

Skapa unikt innehåll

Målet med att producera nytt innehåll bör alltid vara att lägga till nya värdefulla tankar, åsikter och vinklar. Problemet är att marknadsförare (som oftast skapar innehållet) inte alltid har de insikter som behövs för att skapa unik och värdefull information. Därför bör innehåll alltid skapas ur en ämnesexperts synvinkel – en person som är mycket kunnig inom ett visst område eller ämne. 

Tiden

Det största hotet mot innehållskvalitet är stressen av att ständigt behöva skapa nytt innehåll. Om innehållet dessutom måste skapas av en som är kunnig inom området så är risken att innehållsproduktionen blir försenad.  Ämnesexperter är oftast upptagna och har inte tid att vara delaktiga i hela innehållsprocessen.

Att kunna skriva

Skrivet innehåll måste vara engagerande, intressant och välskrivet i största allmänhet. Och för att skapa sådan innehåll, måste man ha skrivfärdigheter. 

Så löser du utmaningarna

Bra textinnehåll kräver två saker: en spökskrivare och en ämnesexpert 

  • Spökskrivare – intervjuar ämnesexperten och spökskriver artiklarna
  • Ämnesexperten – är den officiella författaren till artikeln

Spökskrivaren måste ha tillgång till företagets ämnesexperter för att kunna tolka deras tankar och idéer på rätt sätt. Det bör vara i varje företags intresse att ha någon som kan omvandla expertens kunskap till innehåll, oavsett om det är en anställd, ett team eller en extern byrå som gör det.

Vad krävs av en spökskrivare?

Förutom att kunna skriva bra, måste en spökskrivare också förstå processen för att skapa innehåll. Hon eller han måste dessutom kunna lyssna och förstå vad experten säger (eller försöker säga) och mycket mer.

Letar du efter en spökskrivare? Ladda ner dokumentet för att se vilka färdigheter som en spökskrivare behöver ha.

Vad en spökskrivare behöver kunna

Denna artikel är ursprungligen publicerad på engelska och har översatts till svenska.

Alexander Evjenth
Alexander är content creator med stort intresse för att lära sig nya saker, men ännu mer gillar han att dela med sig genom att skapa kunskapsinnehåll.
Håll mig uppdaterad
Prenumerera
Oh no! Could not find any posts that were tagged with “inbound”!