Vilka utmaningar har företag som producerar kunskapsinnehåll?

av Jesper Björkman

Vilka utmaningar har företag som producerar kunskapsinnehåll?

Man kan bara få olika resultat genom att förstå utmaningarna och sedan ändra det man gör.

Jag tror att vissa företags strategi för att skapa kunskapsinnehåll kan jämföras med en person som behöver besöka en läkare, men fortsätter att försöka självmedicinera sig. Precis som en envis person som vägrar eller skjuter upp ett läkarbesök, så publicerar många företag glatt ut innehåll och kommunikation lite som de känner för, utan att ifrågasätta syftet eller om de löser ett problem med det som kommuniceras.

Producera innehåll för personas

När du skapar innehåll bör du ha en viss publik i åtanke, i ett visst skede i deras köpresa. Det betyder att du inte ska producera något som ska passa alla.

Förstå din målgrupp, spendera tid med dem, ställa frågor. Förstå hur det är att vara dem, vad som driver dem, vad som är viktigt för dem, vad deras problem eller bekymmer är och hur du kan göra deras liv lättare. Se till att ditt kunskapsinnehåll ger värde genom att hjälpa till att lösa dina kunders problem och att det även relaterar till ett steg i deras köpprocess.

Tänk från utsidan

De flesta företags ambition är att vara kundcentrerade, men verkligheten när man producerar kommunikation kan vara ganska annorlunda. Ofta är utgångspunkten fel. Nästa gång du har ett innehållsmöte, börja med att fråga "Vilka är våra kunders/potentiella kunders problem som vi kan lösa?".

Detta hjälper dig att ta de första stegen till att hittas online när dina kunder söker efter lösningar på sina problem.

När en potentiell kund hittar ditt företag, vad vill du att deras första intryck ska vara? Ett kunskapsinnehåll med mervärde som hjälper till att inleda en relation baserad på värde, eller en sida som försöker sälja en produkt när kunden ännu inte är redo?

Att gå från produktorienterad marknadsföring till ett 'inbound'-perspektiv

Idag söker företag och privatpersoner efter produkter och lösningar online, inte i en blank, tryckt katalog. Många företag tycker att det är en utmaning att växla från ett produktorienterat perspektiv. Jag tror att man måste ställa följande frågor:

  • Är vår kund verkligen kärnan i vår kommunikation och vårt innehåll?
  • Hur adderar vi mervärde för våra potentiella och befintliga kunder?
  • Hur samarbetar kollegorna och de interna teamen för att säkerställa att de tillför så mycket värde som möjligt för kunderna?
  • Hur ser vår tankeprocess ut när vi skapar kunskapsinnehåll?
  • Vad gör vi för att säkerställa att vi stärker relationen till våra kunder? Och vem är ansvarig för den processen?

Att besvara dessa frågor hjälper er att se var ni befinner er nu och hur långt ni fortfarande måste förflytta er.

Att ha interna kunskaper och resurser för att få saker att hända

Det kan vara tufft att implementera ett nytt sätt för ditt företag att skapa innehåll på. Var dessutom beredd på att behöva vinna över folk internt.

Vad är det grundläggande för att få detta att hända? Du behöver tillgång till personer i ditt företag som gärna identifierar sig som experter och tider i deras kalendrar när de ska bli intervjuade. Du måste också kunna planera och genomföra intervjuer och vara redo att ändra din strategi om du inte får det du behöver. En redaktionell process med ett granskningsförfarande måste sättas upp och detta kräver tid. Sedan kommer saker att utvecklas efterhand som du ser vad som fungerar och inte, men du måste få grunderna rätt först.

Skapa kunskapsinnehåll

Nu när du vet varför; hur skapar du då innehåll som konverterar? Läs mer om hur du kan producera bra kunskapsinnehåll.

Hur skapar man kunskapsinnehåll

Redaktörens anmärkning: Den här artikeln skrevs ursprungligen på engelska och har översatts till svenska. Du kan läsa originalet här.

Jesper Björkman
Online specialist at Zooma from 2017 to 2023. Jesper helps companies refine and optimize their online communication towards customers.
Håll mig uppdaterad
Prenumerera