Att vara snabb eller att ha bråttom

av Anders Björklund

Att vara snabb eller att ha bråttom

Kundernas förväntningar blir allt högre i takt med den digitala utvecklingen. Medan andra talar om vikten av att överträffa kundernas förväntningar, hävdar jag att det endast finns ett fåtal företag som lever upp till kundernas verkliga förväntningar. 

Om du arbetar på ett relativt stort B2B-företag som grundades någon gång under förra århundradet, är du förmodligen stressad av de tröga processerna som lever kvar från en föråldrad företagskultur.  Och ja, jag kan försäkra dig om att din oro är berättigad. På grund av den intensiva digitaliseringen och globaliseringen har era kunder plötsligt fått massor av nya alternativ. Samtidigt kopieras, lanseras och marknadsförs förmodligen er affärsmodell runtom i världen, i en oerhört snabb takt.

Problemet är att de flesta organisationer inte förändras i samma takt som kunderna förändrar sina vanor och ökar sina förväntningar. Det är helt enkelt svårt för företag att hänga med, och få vet hur man ska hantera hastigheten. Det har aldrig tidigare varit mer kritiskt att snabbt kunna ställa om och anpassa sig till föränderliga marknadsförhållanden. Det är denna anpassningsförmåga som avgör om ett företag når framgång – eller misslyckas.  

Samtidigt som nya konkurrenter dyker upp från hela världen, delar de flesta organisationer uppfattningen att: om vi inte hänger med i utvecklingen, kommer försäljning och lönsamhet att minska och vi kommer att ersättas av någon annan. Den växande rädslan för att missa nästa stora genomslag, tvingar de flesta organisationer att skynda på.

Varför många företag får så bråttom

Som en naturlig följd av kvartalsekonomin har allt för många företagsledare fokuserat på kortsiktiga mål. Styrelseledamöter, ägare och chefer prioriterar kortsiktiga aktiviteter före långsiktiga för att tillfredsställa aktieägarna. Med föråldrade incitament belönar man anställda för att göra företaget relevant i dag – i stället för att se till att det fortfarande är relevant i morgon.

Eftersom många chefer förväntas leverera eller bidra till positiva kvartalsresultat är det väldigt få som engagerar sig i initiativ som ger avkastning först efter tre år. Oavsett om det är skapande av eller implementering av ett nytt varumärke, en marknadsstrategi eller en ny produktutvecklingsprocess, så kommer dessa arbetsuppgifter vanligen att delegeras till ett mindre team med begränsade möjligheter att fatta långsiktiga beslut. Kanske även till ett team som till sörsta delen bestär av externa resurser.

När jag träffar styrelseledamöter, ägare och ledande befattningshavare blir jag oroad över hur många av dem som inte är direkt involverade i affärskritiska initiativ. Många av dessa initiativ är beroende av organisatoriska beslut. Utan involvering av högsta ledningen kommer dessa initiativ med stor sannolikhet att försenas och så småningom misslyckas. Sådana företag kommer få det svårt vara relevanta i morgon.

Var snabb och förbli snabb

På grund av gamla organisatoriska kulturer och kortsiktigt tänkande har många företag inte den förändringsbenägenhet som krävs. Om du vill att din organisation ska fortsätta vara relevant i morgon måste ditt företag bli ett snabbt företag.

Ett snabbt företag bygger in hastighet i sitt DNA. Det har en företagskultur som gör det möjligt för beslutsfattare att reagera snabbt på pågående projekt och initiativ. Effektivitet är helt enkelt en naturlig del av ett snabbt företag, eftersom det utvecklas i samma takt som sina kunder.

Hur snabba företag utmärker sig 

Vi lever i en tid där de flesta företag fortfarande kan välja om de ska bli ett snabbt företag eller istället uppleva stress och få bråttom. Låt oss titta på vad som utmärker ett snabbt företag jämfört med andra.

 • De mäter kundtillfredsställelse
  Många företag säger att de är kundcentrerade, men endast ett fåtal är drivna av kundnöjdhet. Ett snabbt företag förstår vikten av att ha nöjda kunder, och de ställer ständigt en enda fråga: Skulle du rekommendera oss till en kollega eller en vän? När en kund svarar nej, tar ett snabbt företag reda på varför och börjar omedelbart jobba för att hitta en lösning.
 • De har långsiktiga incitament 

  Många väl behövda och affärskritiska initiativ som sannolikt kommer öka sannolikheten att göra ett företag framgångsrikt i framtiden ger inte avkastning efter ett kvartal. I ett snabbt företag förstår man vikten av långsiktig värdeskapande och belönar anställda i enlighet med detta.

 • Deras högsta ledning är inblandad i kritiska projekt
  Eftersom chefer inte belönas med det enda incitamentet att hålla företaget relevant i dag, har de ett starkt engagemang för projekt som påverkar framtiden. De ser till att det finns ett tydligt ägande av projekt och att alla anställda vet vilket projekt han eller hon är inblandad i.
 • De prioriterar projekt
  Under ledningsmöten går de igenom de olika projekt och initiativ som är aktuella och gör en tydlig prioritering. De ser till att initiativen får nödvändiga resurser  och de håller alltid tidsplanen. 

Ta reda på om ditt företag riskerar att
snart få bråttom.

Fyra tecken på att ditt företag snart kommer få bråttom

 

Anders Björklund
Grundare, vd och strateg sedan 2001. Anders delar generöst med sig av sin kunskap om hur man ska tänka kring onlinifiering och digitalisering.
Håll mig uppdaterad
Prenumerera