Hur man implementerar marketing automation-verktyg

av Stellan Björnesjö

Hur man implementerar marketing automation-verktyg

När det gäller implementering av programvara för automatisering av marknadsföring är fokus ofta på programvaran snarare än på andra viktiga aspekter av en lyckad implementering. Det finns viktiga steg att ta, frågor att ställa och typiska hinder som många organisationer möter. Den här artikeln syftar till att belysa alla dessa aspekter.

Steg 1: Definiera affärsidén för automatisering

Det första steget inom varje initiativ bör utformas som en "grind" för att säkerställa att du inte spenderar mer tid och pengar eller fokuserar på något annat än det värde du får. Kalla det för ett steg där det är "make or break" om du så vill. Det är inte mer annorlunda med automatiserad marknadsföring än något annat.

Frågor att ställa: Gör vi det manuellt i dag? (Om inte, är det möjligt?) Varför vill vi automatisera det här? Hur stor är den potentiella målgruppen för automatiseringen?

Typiska fel: Du lägger alldeles för mycket kraft på att automatisera något av lågt värde som istället skulle kunna vara en uppgift som görs manuellt då och då.

Steg 2: Definiera vad vi vill att de ska göra och hur vi ska mäta

När du väl har passerat den första grinden är det andra steget att komma överens om vad vi vill att användare som passerar genom vårt automatiserade marknadsföringsflöde ska göra (slutmålet). Ska de registrera sig för något, boka ett möte med någon, ladda ner ett innehållsstycke osv. Vi vill också spåra resultaten för att bevisa att våra antaganden om automatiseringen var korrekta (och optimera vår automatisering över tid, se vidare).

Frågor att ställa: Vad vill vi att de kontakter som går igenom vårt flöde ska göra? Vad är slutmålet? Hur mäter vi denna framgång?

Typiska fel: Att hoppa över det här steget.

Steg 3: Utforma automatiseringsflödet

När slutmålet är fastställt och mätningen definierad är nästa steg att utforma automatiseringsflödet. Hur vägleder vi bäst användaren mot vårt mål? Ett bra tillvägagångssätt är att ta hänsyn till användarens "tankesätt" utifrån utgångsläget. Hur vi utformar ett flöde skulle vara annorlunda för användare som befinner sig i början av sin kundresa jämfört med kvalificerade användare som "bara" behöver tippas över det sista hindret för att vidta den åtgärd som vi vill att de ska göra.

Frågor att ställa: Vilken inställning har användarna när de är inskrivna i det här flödet? Vilka åtgärder bör de vidta härnäst? Vad händer efter den åtgärden? Hur många steg tror vi att vi behöver? Bör någon kunna gå igenom flödet mer än en gång?

Typiska fel: Du gör flödet för avancerat och delar upp det i för många segment.

Steg 4: Välj rätt lösning för automatisering av marknadsföring

Nu är det dags att tänka på att implementera flödet du har utformat och på att mäta det. Den första delen är att bestämma sig för rätt teknisk lösning. Börja titta på de verktyg du redan har till ditt förfogande/tillgängliga i din organisation.

Frågor att ställa: Vilka lösningar finns tillgängliga i vår nuvarande tekniska stack? Och om vi inte har något som skulle passa, vilka plattformar har integrationer med vår nuvarande tekniska stack? Vilka plattformar är lätta att använda, vilket är ofta förbisedda?

Typiska fel: "Ingen har någonsin fått sparken för att ha köpt IBM" - men specifikationsbladet är den moderna motsvarigheten till det talesättet. Tänk inte: "Om den har fler funktioner måste den vara bättre!".

Steg 5: Genomför och kom igång snabbt

Den andra delen av genomförandet är själva planeringen och genomförandet. Gör det snabbt, och gör inte projektet alltför utspritt över tid eftersom lärdomar kommer från verkliga resultat, inte från dina antaganden. Som någon berömd person sa: "oroa dig inte, var dålig".

Frågor att ställa: Behöver jag en expert som granskar eller hjälper mig med installationen? Är den personen inom organisationen villig och tillgänglig, eller behöver jag hjälp utifrån?

Typiska fel: En plan är bra, men den är ingenting utan ett snabbt genomförande. Att för evigt grubbla över teoretiska utmaningar i stället för att testa för att se om dina antaganden var rätt eller fel.

Steg 6: Utvärdera resultaten, förfina, minska eller utvidga

När ditt flöde är igång ska du komma ihåg att övervaka framstegen. Att utvärdera den data som kommer in för att förstå vad som händer är det enda sättet för dig att göra framsteg över tid. Kanske är resultaten till och med bättre än väntat, eller så kliar du dig i huvudet och funderar på vad som händer. Hur som helst gör du ditt jobb! Med hjälp av uppgifterna kan du dra slutsatser och göra nya antaganden för att förfina, minska eller utöka ditt flöde.

Frågor att ställa: Uppfylldes målen? Vad händer under hela flödet för automatisering av marknadsföring? Var finns hindren? Vilka är de mest respektive minst populära stegen och varför?

Typiska fel: Man tittar inte på data och använder helt enkelt en "bygg det och glöm det"-strategi. Glömmer att automatisering inte ger trafik i flödet.

För mer inblick i marketing automation och andra relaterade ämnen, prenumerera på Onlineguiden. Om du prenumererar får du en notis när vi publicerar nya artiklar.

Prenumerera på Onlineguiden

Denna artikel publicerades ursprungligen på engelska på The Onlinification Hub - How to implement marketing automation software

Stellan Björnesjö
Online strategist på Zooma sedan 2012. Har över 15 års erfarenhet som manager, business developer och specialist inom online och e-handel.
Håll mig uppdaterad
Prenumerera
Oh no! Could not find any posts that were tagged with “marketing-automation”!