Tips för att skapa personas

av Anders Björklund

Tips för att skapa personas

Hur skapar man personas? I den här artikeln delar jag med mig om hur du kan ta fram personas baserat på intervjuer och befintlig onlinedata. 

Intervjua dina befintliga kunder

Det bästa sättet att förstå vilka som köper dina produkter eller tjänster är att samla in information direkt från källan. Därför är det viktigt att utföra både F2F- och gruppintervjuer med befintliga kunder. Med befintliga kunder syftar jag till personer som betalar för dina produkter eller tjänster idag. 

Genom att använda båda typerna av intervjuformat kommer du att kunna samla in specifika detaljer och samtidigt få en översiktlig förståelse för deras känslor.

Intervjua dina kollegor

Att intervjua dina befintliga kunder kräver en del planering. Oftast begränsas dessa till ett få antal djupintervjuer. Därför är det viktigt att också samla input från dina kollegor. Genom att intervjua anställda som har extern kontakt med kunder, kan du lära dig värdefulla saker om vem som faktiskt går igenom försäljningsprocess på riktigt.

I början är det viktigt att primärt samla in information från kollegor som är inblandade i försäljning, service och eftermarknad.

  • Dina kollegor talar med kunder varje dag. De sitter på mycket kunskap om hur det är att vara kund och har därför insikt i vilken din ideala kund är.
  • Under den senaste tiden har jag sett företag som samlar in  ovärderlig input genom att prioritera detta tillvägagångssättet. 
  • Dina kollegor har oftast ytterligare en vinkel på dina kunders utmaningar. Att förstå vad dina kunder behöver hjälp med och tänker är avgörande för att kunna planera, skapa och distribuera relevant innehåll.

Använd din onlinedata, skapa listor och analysera

Genom att analysera information som kommer från kunder via formulär eller mäta engagemanget på, t.ex. visade sidor, e-postmeddelanden och bokade möten kan vi lära oss mer om våra kunder.

Genom att konvertera mer kontakter kan vi enklare analysera kring vad de har för utmaningar. Nästa steg är att skapa i listor baserat på vad besökare laddar ner, för på så sätt finner vi samverkan mellan olika kontakter. 

När vi bedriver analys kring personas, är det viktigaste att ta reda på vilka deras utmaningar är. Genom att segmentera kontakter och ge dem värdefullt innehåll kontinuerligt, motiverar vi dem att fortsätta vara kunder. 


Jag hoppas att du har fått mer insikt i hur du kan skapa personas.

Om du vill ladda ner en mall för att ta fram en persona, klicka på knappen nedanför.

Hur man skapar personas

Redaktörens anmärkning: Den här artikeln skrevs ursprungligen på engelska och har översatts till svenska. Du kan läsa originalet här.

Anders Björklund
Founder, CEO & Strategist since 2001. Anders provides thoughts and reflections about how to think about onlinification and digitalisation in B2B.
Håll mig uppdaterad
Prenumerera