Är data som genereras via online av intresse för management?

av Anders Björklund

Är data som genereras via online av intresse för management?

Få skulle argumentera emot att beslutsfattande alltid bör grundas på fakta, kunskap och strukturerad data. Jag tror att ditt företags management måste börja prioritera att använda data som genereras via online i sitt beslutsfattande.

I dagens digitala värld har de flesta företag tillgång till stora mängder data. Många har dock inte kommit fram till vilken data de har, och inte heller har vad de ska göra med den. Ännu färre vet hur man använder datan som input för beslut. Till exempel finns det idag mycket få företag som använder tillskrivningsmodeller för att mäta effektiviteten i marknadsföring, kommunikation och försäljning.

Samtidigt talar många av samma företag om deras ambition att arbeta med och förlita sig alltmer på AI, maskininlärning, programmatisk reklam och annan 'het' teknologi.

Ny teknik kan verkligen förbättra effektiviteten och effektivisera bemötandet av kunder och hur man gör affärer i en digital värld, fast först måste företag göra två saker:

  • Bestämma att data ska vara en naturlig del av beslutsprocesserna.
  • Öka analyskompetensen.

De största hindren för att använda data som input för beslut är avsaknad av kompetens och kultur inom företaget. Vi stöter sällan på varumärken som har relevant insikt, analys, konverteringsoptimering och konkurrentanalysdata matchade tillsammans.

När företag börjar använda data som beskrivits ovan finner de ofta sina beslut mer exakta. Som en följd uppmuntrar detta dem till att bli djärvare och smartare när de bedriver sin verksamhet.

Om du vill lära dig mer om hur du använder stora mängder data för att fatta beslut, tveka inte att kontakta mig.

Boka ett online-möte med mig

Anders Björklund
Grundare, vd och strateg sedan 2001. Anders delar generöst med sig av sin kunskap om hur man ska tänka kring onlinifiering och digitalisering.
Håll mig uppdaterad
Prenumerera