Är digitalisering ett projekt?

av Anders Björklund

Är digitalisering ett projekt?

Handlar onlinifiering och digitalisering om att genomföra ett projekt med en sponsor och en projektledare? Att tänka på det sättet är ett enormt misstag. För de få B2B-företag som har kommit långt med onlinifiering och digitalisering är det uppenbart att de använder online och digitalt som en naturlig del av sitt arbetssätt.

Onlinifiering och digitalisering är ett tankesätt, en kultur och en förändringsresa. Att göra denna resa kräver en ny inställning och ett förändrat arbetssätt. Det krävs ett beslut om att man anser att online och digitalt är en förutsättning för att lyckas. Och att ni är noga med varför. För många företag handlar det om att ändra hela företagets syfte och vända tankesättet 180 grader.

Visst kan man köpa en del system och införa utmärkta funktioner på vissa ställen och smarta saker på andra ställen.

Jag hävdar att hela företaget måste omvandlas i ett tempo som företaget klarar av. Och använda öppen innovation för att förändra företagets avtryck på sitt ekosystem.

Detta börjar med de viktigaste beslutsfattarna och troligen ägarna. Du måste övertyga minst tre beslutsfattare om att det här är rätt väg att gå. Det måste ha högsta grad av känsla av brådska.

Externa rådgivare och konsulter kan:

  • Ge dig råd om det aktuella läget när det gäller online och digitalt (om de kan visa relevanta exempel)
  • Visa vad andra B2B-företag redan gör (om de vet det)
  • Hjälpa dig med en färdplan (om de kan förklara förutsättningarna och konsekvenserna). 

Men en strategi och en färdplan som utarbetas av någon som inte ärligt känner dig är hög risk. Allt måste börja med vd:n och hans likar, deras övertygelse om varför vi behöver förändras, deras övertygelse, engagemang och en känsla av brådska och prioritering.

Onlinefiering och digitalisering är inte ett projekt med en start och ett slut. I stället är det en möjliggörare för att möta människors förväntningar på snabbhet, vänlighet och kunskap.

Behöver ditt företag en ny inriktning?

Om du behöver en strategi och ett tillvägagångssätt som tar dig i rätt riktning kan du läsa mer om det tillvägagångssätt som Zooma kan hjälpa dig med eller begära en offert.

Anders Björklund
Grundare, vd och strateg sedan 2001. Anders delar generöst med sig av sin kunskap om hur man ska tänka kring onlinifiering och digitalisering.
Håll mig uppdaterad
Prenumerera