Digital immigrant eller digital native?

av Anders Björklund

Digital immigrant eller digital native?

Just ordet ”digital” kan vara förvillande när man talar om hur svårt digital natives och digital immigrants har att förstå varandra. Det finns en djup generationsklyfta mellan de här båda grupperna och den beror på att de representerar två helt olika världsbilder.

Vad är digital immigrants och digital natives?

Digital immigrants är födda och uppvuxna innan det utbredda användandet av digital teknologi blev en självklarhet.

Digital natives är den generation som föddes och växte upp mitt i, eller efter, den stora framväxten av digital teknologi.

När var du själv online första gången?

Du kan fråga folk om de minns första gången de var online, var de befann sig och vad det var de såg. Digital immigrants minns oftast detta, medan digital natives tycker att frågan är absurd. För dem är det lika knasigt som att fråga om de kommer ihåg första gången de läste en tidning, var de befann sig och vad det var för artikel de läste!

Zooma-digital-navite.jpg

Världsbilder

Digital natives ser världen horisontellt, och hellre än att dela in världen i hierarkier ser de allt och alla på samma nivå. De tar till sig tanken att dela saker och idéer med varandra, och de spränger gamla traditionella gränser. Många digital natives är fullt ut värdedrivna, och många är misstänksamma mot traditionella kulturella eller sociala institutioner. När de tar avstånd från sådana institutioner gör de det genom att förklara sig vara ”fria spelare”.

Deras världsbild har en fördel eftersom den ofta är demokratisk och jämlik. Detta beror på att de generellt motsätter sig centraliserad styrning och kontroll. Nackdelen kan vara att de då inte kommer att skapa något som kräver mycket kapital, är krångligt och komplext eller kräver enorm ansträngning, som till exempel att landa på månen, hitta nya botemedel mot cancer eller bygga om elförsörjningsnätet – alltså storskaliga projekt som kräver vertikal organisation och målstyrda, fokuserade deltagare. 

Om digital natives föreställer sig en värld med begränsad institutionell struktur och fri tillgänglighet till människor med de mest skiftande bakgrunder, är digital immigrants kultur ren meritokrati. Det är en mera aggressiv, konkurrerande generation – besatt av att uppnå resultat. Deras yngre motsvarigheter upplever dem ofta som ”blodtörstiga”. 

Generellt är fördelen därmed produktivitet! Digital immigrants är målstyrda till skillnad från de värdestyrda digital natives. Ser de att något kan bli snabbt gjort finns risken att de inte tänker på de långsiktiga konsekvenserna av deras handlingar. Det är en världsbild där man skall vinna till varje pris.

Det ironiska här är att det var i huvudsak digital immigrants som uppfann och skapade den komplexa teknologin och systemen som digital natives använder med sådan självklarhet; t.ex. Internet, mikrochips, och molnet. I det här avseendet behöver dessa båda grupper gå hand i hand och lära av varandra.

Vad kan digital immigrants lära av digital natives?

  • Gränsöverskridande samarbeten mellan människor som är olika

  • Att se värdet i saker och ting

  • Att bygga horisontella lösningar

Vad kan digital natives lära av digital immigrants?

  • Att nå mål – ofta snabbt

  • Att använda fokuserade resurser för att bygga saker, och som skall kunna skalas upp

  • Att väcka nytt liv i och ändra inriktningen för existerande organisationer

Digital immigrants må ha uppfunnit tekniken som digital natives använder, men de kunde inte förutse hur den skulle komma att användas. Ett exempel är SMS-tjänsten som utvecklades på 80-talet för att servicetekniker enkelt skulle kunna kommunicera med varandra när det blev driftavbrott som måste åtgärdas snabbt. Ingen kunde ju då föreställa sig att ungdomar skulle komma att chatta och twittra med den här tjänsten – istället för att tala i telefon! Det är alltså kombinationen av de två världsbilderna som, på gott och ont, har skapat en helt ny form av kommunikation med tillhörande mångmiljardindustri. Om du öppnar upp för en ständig dialog mellan digital immigrants och digital natives på ditt företag kommer du uppnå saker som annars aldrig skulle ha hänt. 

Jag tror att cirkeln snart är sluten; de som är något yngre än digital natives kommer agera som digital immigrants – fast på ett mera subtilt sätt. Anledningen till detta är att vi människor historiskt brukar betrakta världen annorlunda jämfört med föregående generation eftersom generationer är upproriska till sin natur.

Och det behöver nödvändigtvis inte innebära att det blir motsättningar; det handlar i grunden om att tala med varandra och att lära sig av människor som man inte brukar jobba med, människor som har ett annorlunda synsätt. Så hur skall du göra för att få igång en dialog mellan de digitala generationerna på ditt företag?

Metaforen med infödingar och immigranter

Det handlar inte om vad människor vet eller kan göra med tekniken. Alla måste ju lära sig från början på ett eller annat sätt. Nej, det handlar om kultur och attityder.

De digitala immigranterna levde i två kulturer, den pre-digitala och den digitala. Digital natives känner bara till en enda kultur, den digitala. Men mycket av digitala immigranters attityder och preferenser formades av – och återspeglar – den pre-digitala kulturen. 

Metaforen ”digitala infödingar mot digitala immigranter” är bara ett förenklat sätt att konstatera, att många attityder från den pre-digitala eran krockar med dem som formats i den digitala kulturen – detta oavsett vem som vet vad om hur online och digital teknik fungerar. 

Frågor till dig!

  • Hur ser kulturen ut på ditt företag?
  • Hur hanterar du grupper med både digital natives och digital immigrants?
  • Och sitter det någon digital native i din ledningsgrupp, styrelse eller bland ägarna? 

Om detta gör dig nyfiken, bara hör av dig till mig eller oss!

Kontakta Zooma! 

Anders Björklund
Grundare, vd och strateg sedan 2001. Anders delar generöst med sig av sin kunskap om hur man ska tänka kring onlinifiering och digitalisering.
Håll mig uppdaterad
Prenumerera