Ger ditt innehåll inte önskad effekt? 5 vanliga misstag du ska undvika

av Louise Waern

Ger ditt innehåll inte önskad effekt? 5 vanliga misstag du ska undvika

Inbound marketing bygger till stor del på att man genom sitt innehåll bygger trovärdighet inom det område eller bransch som man verkar. Detta är inte en helt lätt uppgift. När innehåll är publicerat leder det oftast inte omedelbart till succé, utan det brukar ta sin lilla tid. Om du har skapat och publicerat innehåll en längre tid däremot, utan att nå förväntad ROI, kan den sorgliga sanningen vara att det faktiskt aldrig kommer att ge den effekt som du vill. Så vad kan du då göra för att förbättra resultaten? 

Här är 5 vanliga misstag. Undvik dem om du vill att ditt innehåll verkligen ska ge effekt.

1. Alltför säljande

Det är grundläggande att tänka utifrån vem du riktar dig till. Fokusera på att svara på dina personas frågor och möt deras behov. Om du skriver på ett alltför säljande sätt kommer det inte att upplevas som trovärdigt och heller inte tillföra något värde till läsaren.

2. Slarvigt

Om du ska lyckas med inbound måste du publicera värdeskapande innehåll regelbundet. Gå dock inte i fällan att sätta kvantitet före kvalitet. Ett slarvigt språk och några stavfel kanske kan vara OK i epost, SMS och på Slack, men för externt publikt innehåll (som bloggposter och content offers) måste texterna hålla god kvalitet. En slarvigt skriven text gör det inte bara svårare för läsaren att förstå, utan kan till och med skapa irritation. Även om faktainnehållet i grund och botten är korrekt. Var därför noga med korrekturläsningen innan du publicerar ditt innehåll.

Zooma-sms.jpg

Du måste också ha en process på plats för att säkerställa innehållets kvalitet. Om det blir en övermäktig uppgift att skapa tillräckligt mycket kvalitetsinnehåll internt, kan du alltid ta hjälp av externa leverantörer.

3. Inte intresseväckande = tråkigt

Dina mottagare/personas har ont om tid och behöver uppleva ett värde av ditt innehåll direkt. Tänk därför efter vilket format som passar bäst för budskapet. Om det är en text; se till att rubrik och ingress fångar läsaren snabbt och att texten är lättläst och snyggt formaterad. Bryt av med bilder och använd gärna video.

Zooma-hurry.jpg

4. Inte tillräckligt unikt

Man behöver inte uppfinna hjulet varenda gång, men för att upplevas aktuell behöver man ändå tänka till lite. Det är  helt OK att t.ex. paketera om en broschyr till en bloggpost (här får du lite idéer kring hur du kan göra), men du måste göra den aktuell och relevant för sitt sammanhang. Lägg därför lite tid på att anpassa det återanvända innehållet till bloggen, läsarna och tiden då den publiceras.

5. Inte sökmotoroptimerat

Om du inte använder keywords i ditt innehåll (för att göra det sökbart i Google) eller ser till att det delas, är risken stor att det aldrig når ut till sin publik. Då spelar det tyvärr ingen roll hur mycket du har jobbat med det – ingen kommer att hitta det.

Hör av dig till oss om du vill ha hjälp att lyckas med din innehålls­produktion.

Kontakta Zooma! 

Louise Waern
Project Manager at Zooma 2008 - 2019.
Håll mig uppdaterad
Prenumerera