6 tips för dig som vill skapa en företagsblogg

av Louise Waern

6 tips för dig som vill skapa en företagsblogg

Att köpa ett bloggverktyg är enkelt, men att regelbundet skapa och fylla på med bra innehåll är en större utmaning. Åtminstone för de flesta företag. Här får du 6 tips på vad som måste finnas på plats för att du ska lyckas med att regelbundet skapa bra blogginnehåll i din organisation. 

I de flesta affärssammanhang krävs det både engagemang och struktur för att lyckas. Att skapa blogginnehåll är inget undantag. Här får du mina 6 bästa tips hur du snabbt kan komma igång och skapa blogginnehåll – och samtidigt bygga en hel apparat kring bloggande för ditt företag.

1. Det måste finnas ett strategiskt affärsbeslut i botten

Om du vill visa att du är ledande inom din bransch eller nisch måste du faktiskt blogga. Och högsta ledningen måste därför besluta att företagsbloggande ska prioriteras.

2. Bestäm vem som bestämmer

Vem är chefredaktör som ansvarar för publiceringsplaner och det redaktionella arbetet? Man ska vara medveten om att det kommer att ta en hel del tid i anspråk. Hur mycket beror på vilken ambitionsnivå ni väljer.

3. Gör en plan för publicering – och skapa processen för att stödja den

Bestäm vilka personas ni vill kommunicera med och vilka huvudteman innehållet ska följa. Du behöver också en process för att ta fram bra idéer till bloggposter, när de ska publiceras, vem som ska granska och tycka till om blogginnehållet och så vidare. Det behövs en redaktion som träffas regelbundet för att fatta beslut och driva processen.

Långsiktig planering är helt nödvändig för att kunna publicera i jämn och stadig takt. Men eftersom omvärld och förutsättningar förändras hela tiden, måste du också anpassa planeringen efter hand.

4. Alla ska vara med

Alla dina kolleger har någon form av specialistkunskap. Denna kunskap är värdefull och går att dela med sig av. Se till att ta vara på den här kunskapen – inte minst i bloggarna.

Zooma-team-content-creation-resized.jpg

5. Ställ in hjärnan på rätt frekvens

Se skrivandet i en publik företagsblogg som en positiv möjlighet och inte som ett bekymmer – även om det inte alltid är så lätt att skriva en bloggpost. Många tycker helt enkelt inte om att skriva, men alla kan komma på en bra idé som någon kollega – eller till och med en extern skribent – kan hjälpa till att skriva.

Bloggen gör det möjligt för alla att fördjupa sig i något ämne, och att lära sig mera. Och den är idealisk för att motivera var och en att hålla sig uppdaterad inom det egna specialistområdet, samtidigt som läsarna inser att man är expert inom just det området. Du ska alltså välja ett ämne du kan och gillar att skriva om och bolla med dina kolleger.

6. Avsätt tid för att blogga

Ja, tid är en bristvara. Men man måste ändå regelbundet avsätta tillräckligt med tid för att kunna blogga. Om det är ett beslutat och prioriterat mål att ha en bra företagsblogg, är det naturligtvis lättare att hitta den här tiden i kalendern. Och visst, det är inte helt lätt att få till det, men när du väl kommit igång kommer hela företaget att få en kick och framstå som ledande!

Hör av dig om dig om du vill ha fler tips och råd för din företagsblogg!

Contact us! 

Louise Waern
Project Manager at Zooma 2008 - 2019.
Håll mig uppdaterad
Prenumerera