Hur ofta ska man publicera nytt innehåll?

av Anders Björklund

Hur ofta ska man publicera nytt innehåll?

Vi får ofta frågor om i vilken takt du bör publicera nya artiklar. Det korta svaret är att frekvensen beror på vad som är bäst för ditt företag. Den här artikeln ger ett längre svar på hur du ska bestämma din publiceringskadens.

För det första är det viktigt att inte ta till dig mer än du kan tugga. En avgörande faktor för din publiceringsfrekvens är hur ofta du som företag kan lyckas publicera innehåll som är relevant för din målgrupp. Du kommer att behöva kompromissa mellan innehållets kvalitet, relevans, längd och frekvens. Men generellt sett är det bättre att publicera relevant och värdefullt innehåll mindre ofta än irrelevant innehåll ofta.

Icke desto mindre är det avgörande att optimera kadensen (hur ofta du publicerar nytt innehåll) för att skapa långsiktig framgång från dina B2B-innehållsinsatser.

Att bestämma din publiceringsfrekvens

Hur ofta du publicerar nytt innehåll på din webbplats korrelerar med hur många besökare du lockar. Generellt sett gäller att ju mer (relevant) innehåll du publicerar, desto bättre chanser du har att en användare hamnar på just din sida när användaren gör en Google-sökning. 

Sökmotorer - liksom människor - tittar dock inte bara på den totala mängden innehåll på en webbplats. Sökmotorer tittar också på hur gammalt innehållet är och hur ofta innehållet publiceras på webbplatsen (bland många andra parametrar). 

Av den anledningen kommer det att ge sämre resultat att publicera 50 bloggartiklar den första januari och sedan inte publicera någonting under de kommande 12 månaderna än att publicera en av dessa 50 artiklar en gång i veckan under 12 månader.   

Du bör publicera så mycket optimerat och relevant innehåll som möjligt för att maximera den organiska trafiken. Enligt uppgifter från HubSpot bör du publicera innehåll minst flera gånger per månad, och helst bör du publicera nytt innehåll nästan dagligen. 

Enligt samma uppgifter från HubSpot gäller att ju oftare du publicerar, desto fler besökare får du, och omvänt leder mindre frekvent publicering till färre besökare. Som framgår av bilden nedan, av alla webbplatser som publicerar flera gånger om dagen får endast ungefär en tredjedel färre än 15 000 besökare om månaden (kom ihåg att innehållets kvalitet och relevans är lika viktigt som frekvensen). Samtidigt får 100 procent av de webbplatser som endast publicerar en gång i kvartalet färre än 15 000 besökare i månaden.
Publiceringsfrekvens
Webbplatser som publicerar nytt innehåll dagligen har bättre chanser att generera mellan 15 001 och 250 000 besökare per månad och lägre chanser att bara få mellan 1 001 och 15 000 besökare på sina webbplatser.

Hur mycket innehåll du kan producera beror i hög grad på den publik du försöker nå och på storleken och kapaciteten hos ditt team. Ju mer resurser du har till ditt förfogande, desto mer innehåll kan du skapa. Ju större din publik är, desto mer innehåll bör du producera.

Men även om det är nödvändigt att fastställa en publiceringskadens är det lika viktigt att hålla sig till den och vara konsekvent.

Hur mycket innehåll skapar du?

Ju mer relevant innehåll du har på din webbplats, desto fler möjligheter skapar du för besökarna att hitta den. Hur många nya artiklar skapar du varje vecka? En? Två? Tre eller fler? Storleken på ditt innehållsteam påverkar mängden innehåll du skapar. Om du inte klarar av att producera nytt innehåll varje vecka bör du överväga att utöka ditt team för att tillgodose dina behov.

Hur mycket ska du publicera?

Som ett minimum bör du sträva efter att publicera nytt innehåll en gång i veckan - detta signalerar till besökare och sökmotorer att du konsekvent släpper nytt innehåll regelbundet. Detta ökar också sannolikheten att nya besökare återvänder till siten senare. När besökarna får veta att du publicerar något nytt varje vecka lockas de att vanemässigt återkomma för att kolla om det finns nytt innehåll. När dina besökare prenumererar på din blogg via e-post fungerar detta också som en påminnelse om ditt varumärke och det fantastiska innehållet du producerar.

Dessutom använder sökmotorerna mängden innehåll på en webbplats som en av de viktigaste auktoritetssignalerna för att avgöra webbplatsens legitimitet och kvalitet. Att publicera regelbundna bloggartiklar är ett av de bästa sätten att snabbt öka innehållet på din webbplats.

En annan fördel med att publicera minst en gång i veckan är att det skickar kvalitetssignalen "färskt innehåll" till sökmotorerna. Ett företag som ofta uppdaterar sin .com med relevant innehåll av hög kvalitet får en fördel jämfört med konkurrenter som publicerar innehåll mer sällan. Detta beror på att det är mer sannolikt att det första företags site är uppdaterad med den senaste informationen om ett visst ämne.

En gång i veckan är dock ett absolut minimum - mer är alltid bättre om du kan hålla kvaliteten och relevansen uppe. Helst vore det bäst om du strävade efter att publicera 3-5 gånger i veckan för att skapa så många möjligheter som möjligt för potentiella kunder att hitta dig.

Vill du ha fler tips och råd om hur du ska tänka och göra med ditt innehåll? Ladda ner vår guide till innehållsskapande nedan för att vassa dina kunskaper vidare.

Martin-and-Cecilia
Ladda ner innehållsguiden

Ladda ner innehållsguiden

Ladda ner guiden
Anders Björklund
Grundare, vd och strateg sedan 2001. Anders delar generöst med sig av sin kunskap om hur man ska tänka kring onlinifiering och digitalisering.
Håll mig uppdaterad
Prenumerera