Innehållsskapande: Vad är egentligen kvalitet?

av Peter Ishii

Innehållsskapande: Vad är egentligen kvalitet?

När det gäller inbound handlar allt om att ge dina läsare innehåll med kvalitet. Men vad är egentligen kvalitet i det här sammanhanget? Det allra viktigaste måttet på kvalitet är att innehållet är relevant för mottagaren. Men räcker det bara med att innehållet är relevant? Nej, det finns andra kvalitetsaspekter som gör ditt innehåll tilltalande och effektivt. Här är några saker du bör tänka på, och i slutet av den här artikeln kan du ladda ner en guide som hjälper dig att skapa innehåll.

Inom inbound skapas allt innehåll för ett specifikt syfte. Syftet kan till exempel vara att generera trafik till din webbplats, konvertera besökare till leads eller göra dina befintliga kunder nöjda. Om ditt innehåll uppnår vad det är avsett för, är det självklart relevant för din publik och kan då betraktas som kvalitetsinnehåll. Men om ditt innehåll inte fungerar som tänkt, beror det på att det är ointressant för läsaren, eller kan det finnas andra kvalitetsproblem som gör att du inte får förväntad respons?

Innehåll är mångfacetterat

För det mesta består innehåll av olika element. En vitbok till exempel, är en text, men ofta med några diagram och illustrationer. En podcast innehåller inte bara tal – där finns jinglar och annat ljud också. Och en bloggartikel har oftast en rubrikbild. Självklart är ditt innehåll en blandning av olika innehållselement och ett paketerat innehåll, t.ex. ett content offer eller ett webinarium är summan av dess ingående element.

Ett paketerat innehåll är summan av dess element

Innehåll är vanligtvis en blandning av element, där varje element kan förbättra eller försämra helhetsintrycket. I slutändan ska varje element bidra till att uppnå målet för innehållet.

Definiera vad som är "tillräckligt bra"

Innehållskreatörer och producenter har olika kunskaper och ambitionsnivåer. Om man inte i förväg definierar den önskade kvaliteten, kan det slutresultatet skifta markant. Vilken kvalitetsnivå är då önskvärd? Jo, helt enkelt den kvalitet som krävs för att innehållet ska uppnå sitt mål. Detta är definitionen av tillräckligt bra kvalitet. Att spendera resurser för att förbättra kvaliteten skulle inte öka effektiviteten. För låg kvalitet däremot, skulle göra innehållet ineffektivt.

Om innehållet uppnår vad det är avsett för är det tillräckligt bra

För att kunna producera good enough quality för ditt företags inbound-innehåll måste du sätta upp riktlinjer för detta. I dessa ska man kunna utläsa olika kvalitetsdefinitioner och se riktlinjer för produktion av olika innehållstyper och innehållselement, t.ex. kunskapsinnehåll, bilder, video och ljud.

Lyssna på andra – ingen är expert på allt

När du skapar innehåll är det naturligt att börja med själva budskapet du vill förmedla, och detta är ofta i textform. Sedan lägger du till några element, t.ex. bilder eller illustrationer för att göra innehållet mer tilltalande för ögat. Slutligen formger och paketerar du det hela till exempelvis en pdf eller en bloggartikel.

När man skapar innehåll är det naturligt att ägna mest uppmärksamhet åt det man är bäst på. En skribent fokuserar vanligtvis på texten och betraktar bilder och design som kompletterande, medan en art director fokuserar på estetik och form snarare än orden i sig.

I den ideala världen skapas de olika elementen (text, foto, illustrationer, video, ljud etc.) av experter på respektive område, men ibland måste man kompromissa och kanske själv ta fram material i format som man kanske inte är så van vid. När de olika pusselbitarna sedan läggs ihop kan helhetsintrycket dras ner av att en enskild pusselbit inte håller kvalitetsmåttet. Till exempel, en dålig bild kan dra ner helhetsintrycket av ett i övrigt bra material, men den som valde ut bilden kanske inte insåg att den inte höll kvalitetsmåttet eftersom hen inte är van vid att betrakta och bedöma bilder.

Varje innehållselement har sina kvalitetskriterier - lyssna på specialisten

Om du är osäker på om ett innehållselement är tillräckligt bra kan du rådfråga en kollega med erfarenhet av innehållstypen i fråga.

Ladda ner guiden som hjälper dig att skapa innehåll


I den här guiden får du råd för att underlätta skapandet av innehåll för din publik i specifika sammanhang. Det handlar om att tillhandahålla rätt innehåll av rätt kvalitet, till rätt slutanvändare i ditt affärssammanhang.

Ladda ner guiden här

Redaktörens anmärkning: Den här artikeln skrevs ursprungligen på engelska och har översatts till svenska. Du kan läsa originalet här.

Peter Ishii
Pé är generalist med lång erfarenhet av alla typer av kommunikation och innehåll.
Håll mig uppdaterad
Prenumerera