Så når du långsiktig framgång med din företagsblogg

av Alexander Evjenth

Så når du långsiktig framgång med din företagsblogg

Alla företag kan starta en företagsblogg. Men få vet hur man gör den framgångsrik på lång sikt. I min roll på Zooma har jag samlat på mig en hel del best practice för företagsbloggar, och här är mina tips.

 

Skriv en artikel per vecka, publicera och distrubuera. För någon som inte tidigare har producerat innehåll för företagsbloggar, kan detta låta relativt enkelt. 

Men ge det några veckor så upptäcker man snabbt att företagsbloggande är mer komplicerat än så. Det är en process som innefattar idéutveckling, planering, intervjuer, research, produktion, granskning, schemaläggning och analys. 

Ja, att hålla igång en företagsblogg kräver en hel del resurser och tid.

Vissa bloggar blir framgångsrika och branschledande, medan andra misslyckas. Under min karriär har jag bevittnat detta med egna ögon, och identifierat tre saker som särskiljer de bloggar som faktiskt lyckas. Det är teamet, innehållet och processen.

Teamet

Om du ska driva en framgångsrik företagsblogg måste du ha ett team med flera olika kompetenser. I artikeln: How to run a content team, part 1 (engelska), beskriver min kollega Niyat Ghebremichael varför och hur du utformar ditt innehållsteam. Nedan följer beskrivningarna av de roller som möjliggör en innehållsskapande maskin.

Innehållsansvarig

Den här rollen kräver starka ledarskaps- och administrativa färdigheter. En innehållsansvarig ansvarar för att driva hela företagsbloggen, vilket innebär att planera framtida artiklar och den allmänna inriktningen på innehållet. Personen sköter interna bokningar och leder interna möten för innehållsgranskningar. Slutligen ansvarar den här personen för schemaläggningen, publiceringen och marknadsföringen på sociala medier. Att ha en person med den övergripande bilden av företagsbloggen är avgörande för att lyckas på lång sikt.

Innehållsskapare

Medan den innehållsansvariga har helhetsbilden av företagsbloggen, kan innehållskaparen fokusera all sin tid på att skapa så bra innehåll som möjligt. Den här rollen sköter allt som kring innehållsskpanden som t.ex. intervjuer, research, SEO-optimering och skrivandet. De ansvarar helt enkelt fö att ta en rubrikidé till en färdig artikel. 

Innehållsråd

Med en innehållsansvarig och en innehållsskapare håller du din företagsblogg igång. Men för att den ska lyckas på lång sikt måste du involvera ytterligare kollegor för att få nya och unika perspektiv på ämnen. Därför samlar du ett innehållsråd med medlemmar från olika delar av organisationen, till exempel försäljning, produktutveckling och ledningen. Den innehållsansvariga bokar återkommande möten, och säkerställer att innehållskaparen får alla viktiga vinklar på ämnena.

Innehållet

Att skriva en artikeln är kul. Ibland får man påminna sig om att man inte bara skiver för nöjets skull. Syftet med artikeln är att attrahera och konvertera potentiella kunder som ska leda till fler affärer. Vissa företag, fastnar och skriver bara om roliga ämnen, vilket är en fälla som sällan leder till bra resultat på lång sikt. 

Därför måste du se till att ditt innehåll är relevant för dina potentiella köpare. Varje valt ämne måste vara noggrant genomtänkt, ha ett syfte och relatera till din verksamhet, tjänster eller produkter. För att initiera konverteringar som leder till fler affärer måste du skriva om verkligheten och behoven hos dina personas och målgrupper.

Produktionsprocessen

I den artikeln, kunskapsinnehåll: så rattar du ett produktionsteam, förklarar Doug hur man driver ett innehållsteam och beskriver den produktionsprocess vi använder på Zooma:

Zooma-innehallsprocess
Här följer en sammanfattning av Zoomas produktionsprocess för innehållsteam;

Vi börjar med innehållsrådet högst upp.

Varje månad träffar innehållsansvarig innehållrådet som består av 3-4 strategiska roller på Zooma. Syftet är att ge insikter om vilka ämnen som är mest relevanta för organisationen under den kommande månaden. Baserat på dessa uppgifter planerar den innehållsansvarige det framtida innehållet tillsammans med innehållsskaparna vid innehållsteamets veckomöte.

Nu vet alla innehållsskapare vad de ska producera. De intervjuar, gör research och skapar ett utkast till innehållet. Om innehållsskaparen är spökskrivare för en expert skickas utkastet för granskning. Antingen vill experten ändra något, eller så går det vidare till mötena för granskning av innehållet, som hålls varje vecka.

När det slutliga utkastet har granskats och redigerats planeras eller publiceras artiklarna.

Efter en tid analyserar innehållsförvaltaren resultatet av artikeln, som presenteras i följande innehållstavla som underlag för framtida diskussioner.

Genom att se till att du har ett bra team, relevant innehåll och en strukturerad produktionsprocess kan du uppnå långsiktig framgång för din företagsblogg.

Vill du veta mer om vikten av högkvalitativt innehåll för ditt bolag? Läs vår guide till innehållskapande (på engelska) här, eller ladda ner guiden på svenska nedan.

Zooma-Zoomers-sitting-in-the-conference-room-crrerating-content
Guide till innehållsskapande

Guide till innehållsskapande

Ladda ner guiden
Alexander Evjenth
Alexander är content creator med stort intresse för att lära sig nya saker, men ännu mer gillar han att dela med sig genom att skapa kunskapsinnehåll.
Håll mig uppdaterad
Prenumerera