Dags att utse den analoga chefen!

av Anders Björklund

Dags att utse den analoga chefen!

Det börjar bli hög tid att någon får ansvar för allt som håller på att bli förlegat i företaget. Det är helt enkelt dags att skapa en ny roll, CAO (Chief Analogue Officer). Chefen för det analoga.

Den här nye chefen får huvudansvaret för att ta hand om det fåtal kunder som fortfarande vill:

  • Sitta i långa och meningslösa möten
  • Sitta på långa och sena middagar – med mycket alkohol
  • Titta på oändliga punktlistor i lika oändliga Powerpoint-presentationer
  • Spara och arkivera alla papper och trycksaker
  • Samt att till synes slumpvis besöka den ena mässan efter den andra utan något vettigt syfte

Det krävs naturligtvis väldigt speciella egenskaper hos en sådan person. Och, för en gångs skull behöver du inte komplicera rekryteringsprocessen. I det här fallet handlar det nämligen inte om att attrahera och behålla spjutspetskompetens, utan om att bevara gamla analoga processer och rutiner.

Så när det kommer till rekrytering, krångla inte till det, utan anställ första bästa kandidat. Gärna någon som kommer och stör dig mitt i något annat helt oannonserad och ej visar minsta respekt för vad det nu var du höll på med.

Vad gör en CAO?

Titeln för rollen är givetvis hämtad från det etablerade engelska begreppet Chief Analogue Officer. Den analoga chefen ska vara drivkraften bakom allt som över huvud taget kan göras analogt. Han eller hon ska övertyga sin omgivning att skynda långsamt, mycket långsamt. Eller, ännu hellre, inte skynda alls. Dessutom har personen till uppgift att säkerställa att analoga rutiner finns väl implementerade i varenda affärsmodell på företaget.

Det här är en utsatt roll som kräver skinn på näsan. Den analoga chefen möter ofta hårt motstånd från alla nytänkare som vill utveckla, modernisera, effektivisera, "onlinifiera" eller digitalisera affären. Därför måste personen i fråga ha fullt stöd från högsta ledningen och att rapportera direkt till vd:n är en självklarhet.

En CAO:s huvudsakliga ansvarsområden, att:

  • Mappa analog kapacitet och förmåga mot strategiska prioriteringar. Alla måste förstå att ett analogt förhållningssätt är helt avgörande för framgång.
  • Oavsett om kommunikationen är intern eller extern, så ersätt krångliga digitala processer med enkel och lättbegriplig analog hantering, distribution och lagring.
  • Administrera och utveckla produktportföljen analogt. Med hjälp av produktägarna går det att hitta analoga lösningar på varje upptänkligt kundbehov och framförallt att utöka antalet analoga beskrivningar, hjälpmedel och andra presentationener. Printade broschyrer och kataloger som ytligt beskriver era USP's ska aldrig underskattas! Det är dessutom skönt för säljarna att kunna lämna över något i samband med mässor och kundmöten.
  • Säkerställa att allting alltid trycks eller printas, och arkiveras. Gärna på ett sätt som gör det svårt att hitta – och därmed slarva bort – viktig information.

Behövs det en CAO på varje företag?

Tja, det är upp till var och en att avgöra. Fast du har alla skäl att prioritera den utdöende och lilla grupp av människor som föredrar analogt. En djupt specialiserad CAO kommer göra kontakter med denna grupp så mycket enklare för dig och er.

Ladda ner vår färdiga rollbeskrivning som du direkt kan använda i din tryckta annonsering. Dessutom är den i ett utskriftsvänligt format – idealisk att spara i det stora arkivet.

Rollbeskrivning för CAO, Chief Analogue Officer

Anders Björklund
Founder, CEO & Strategist since 2001. Anders provides thoughts and reflections about how to think about onlinification and digitalisation in B2B.
Håll mig uppdaterad
Prenumerera