Varför du behöver styra och förvalta ditt innehåll

av Elin Salekärr

Varför du behöver styra och förvalta ditt innehåll

Så du har hittat din innehållsstrategi, vad bra! Men det är bara en teori tills du gör något av den, vilket för oss till ämnet för den här artikeln. Har du en tydlig bild över hur, vem och var du ska hantera innehållsskapandet, dina arbetsflöden och dokumentationen av alltsammans? Om du har det kommer det gå smidigt att sätta fart på, och implementera, strategin. Om inte, kommer det att bli exponentiellt svårare ju mer du försöker köra på utan att ha ramverket på plats.

Du måste vara kreativ och leverera något spännande för att engagera din publik. Det innebär att du måste tänka utanför boxen och erbjuda något unikt för att fånga deras uppmärksamhet. Innehållsstyrning, och förvaltningen av den, säkerställer att det du skapar och kommunicerar förblir konsekvent och håller sig till budskapet över tid.

Vad är innehållsstyrning?

Innehållsstyrning handlar om att utse ägaransvaret för innehållsprocessen och dess roller.

Ett företags ramverk för innehållsstyrning är en uppsättning regler, processer och verktyg som bidrar till att säkerställa kvaliteten och fakta i innehållet. Det kan omfatta allt från stilguider och redaktionella processer till författarverktyg och innehållshanteringssystem.

Effektiv innehållsstyrning är viktig för alla organisationer som vill skapa och publicera innehåll av hög kvalitet men det kan vara en utmaning att göra rätt, särskilt om din organisation är stor och decentraliserad. Innehållsproduktion kan snabbt skapa mycket merarbete. Om du direkt börjar i stor skala kommer du att märka en stor skillnad när insatsbehovet växer och du plötsligt inser att inga enkla hacks eller genvägar löser saker och ting i en handvändning. Det ideala är att sätta grundplåten i liten skala först, så att du sen är redo för tillväxt och att skala upp större.

Att etablera en innehållsprocess, utse rätt personer och fastställa rätt kadens för arbetsflödena är vanligtvis en utmaning. Och sedan har vi underhållsdelen: att dokumentera, driva och se till att det finns rätt, och tillräckligt med, resurser. Det är också viktigt att säkerställa att du behåller kunskapen om någon plötsligt slutar sitt jobb eller liknande.

För att det ska fungera effektivt behöver det också finnas utrymme att ge det tid att växa och utvecklas. Ju tidigare innehållsstyrning implementeras, desto snabbare kan du hitta de områden som kan förbättras längs vägen. Det är nästan alltid bättre att komma igång och sedan justera allteftersom, så länge det finns resurser att sköta maskineriet.

Att tänka på

Det finns några viktiga komponenter när man talar om innehåll och innehållshantering. För det första är det bra att ha struktur, rätt relevans på inriktningen och en publiceringsplan på plats. Men det bästa vore om du också hade uttänkta arbetsflöden och styrning för att få hela matrisen, med alla dess beroenden, att fungera smidigt och friktionsfritt.

Den mänskliga faktorn är avgörande. AI i all ära, men den har inte tagit över allt som kräver mänskliga hjärnor (åtminstone inte ännu). Innehåll skapas inte av sig självt, det distribueras inte utan styrning och att det finns någon som trycker på publicerings- eller delningsknapparna. Om det inte finns någon plan över strukturen kan ditt innehåll riskera att dyka upp i alla möjliga sammanhang - eller inte alls, för den delen.

Det är bra att ha ett mångfacetterat tillvägagångssätt när det gäller tillgångar och kanaler och vilket innehåll som ska skapas, men börja med att titta på det hela uppifrån för att få en överblick över om du har det du behöver på rätt ställen.

Så snart det finns en plan - formalisera den, och låt alla inblandade veta att de förutsätts vara en del av ekosystemet. Du kan kontinuerligt optimera och förfina allteftersom, så vänta inte för länge med att komma igång bara för att du vill att allt ska vara perfekt.

Ägarskap och roller

Definiera ett tydligt ägarskap och ansvar för innehållet. Vem är ansvarig för skapandet och vem ska godkänna det? Vem är ansvarig för att se till att det uppfyller kvalitetsstandarderna? Dessa frågor är viktiga att besvara på förhand så att alla vet vem som är ansvarig för vad.

Företrädesvis har du också en eller flera ämnesexperter i teamet (eller åtminstone tillgång till dem vid behov).

Process

Och sen då? Definiera din redaktionella process och dina arbetsflöden! Du behöver en strategi, men du behöver också en plan för innehållsskapande och ett ramverk för optimering och publiceringsscheman.

Vilka steg går du igenom för att godkänna eller förkasta innehåll? Vilka är kriterierna för publicering? Detta kommer att variera beroende på din organisations behov, men det är viktigt att ha en transparent process på plats så att alla förstår hur innehållet skapas och godkänns.

Guider och mallar

Nästa ruta att bocka av på listan är kapitlet om dokumentation och standardisering.

Vilka varumärkesriktlinjer finns det att följa, och vilka redaktionella standarder och policyer har ni? Om det inte finns några måste du skapa stilguider och mallar för att undvika ad hoc-skapande och att kaos börjar torna upp vid horisonten.

En bra stilguide underlättar för att få allt ditt innehåll att vara konsekvent och se professionellt ut. Mallar hjälper till att se till att allt ditt innehåll formateras korrekt, oavsett vem som skapar det.

Verktyg

Slutligen, vet du om allt är dokumenterat, lagrat på rätt sätt och lätt att dela och komma åt för de inblandade? Använd praktiska författarverktyg och CMS.

Om du vill att ditt team ska producera innehåll av hög kvalitet måste du ge dem verktygen för att de ska kunna utföra sitt arbete effektivt. Författarverktyg ska vara lätta att använda och göra det möjligt för skribenterna att snabbt skapa väl formaterade och formulerade artiklar. På samma sätt ska ett bra CMS göra det lätt att hantera och publicera innehåll snabbt och enkelt.

Du har kommit långt om du har svar på sakerna i den här artikeln. Men det finns alltid mer att göra - tveka inte att höra av dig om du är öppen för att bolla idéer för att ta processen vidare.

Vill du få fler insikter av det här slaget? Prenumerera på Onlineguiden, så får du dem till din inkorg så fort de publiceras.

Elin Salekärr
Projektledare 2011-24, and 2017-23.
Håll mig uppdaterad
Prenumerera