Innehållstyper – vad du behöver veta

av Doug Bolton

Innehållstyper – vad du behöver veta

Det där med innehåll kan vara både omfattande och komplext. Därför kan det vara bra att kategorisera innehåll så att det blir mer förståeligt och relevant.

Till exempel kan du kategorisera innehåll efter formatet  en artikel, en video, en podcast osv. Men du kan också kategorisera innehållet i olika typer beroende på syftet med innehållet. Så här kan du tänka om du ska revidera ditt innehåll. 

När man skapar innehåll styrs man ofta av formatet. Till exempelnär man skriver en artikel går man ofta in i ett slags ’textskrivarlägeMan kanske får fram en välskriven artikel, men det finns en risk att man missar syftet. Om detta händer har man antagligen inte tänkte på rätt innehållstyp. 

Bli mer relevant på kortare tid 

Olika innehållstyper har olika syftenDärför är det bra att tänka igenom och definiera dessa syften, och vad som är viktigt för att innehållet ska fylla respektive syfte. Om du sedan skapar riktlinjer för dessa olika innehållstyper, d.v.s. en Image & Tonality guide, och följer dessa när du skapar innehåll, blir innehållet mer konsekvent och relevant. Detta är också en stor hjälp för olika innehållsproducenter, eftersom det blir ett slags genväg till rätt innehåll.  

Generella innehållstyper 

Mitt förslag är att du definierar fem generalla innehållstyper för ditt bolag. Dessa innehållstyper bör täcka de flesta behov i din marknadskommunikation. 

  • Brand content 
  • Kommersiellt innehåll 
  • Redaktionellt innehåll 
  • Kunskapsinnehåll 
  • Utbildningsinnehåll 

Brand content – en doft av ditt varumärke 

Syftet med denna typ av innehåll är att kommunicera en känsla om din brand/varumärke på en hög nivå. Den emotionella delen av texter och bilder är viktiga här. 

Kommersiellt innehåll – förklarar hur du skapar värde 

Kommersiellt innehåll stödjer säljprocessen och visar dina produkter och tjänster ur ett kundvärdesperspektiv. Ofta är detta olika former av säljmaterial som förklarar värdet i det du säljer och inspirerar någon att bli en kund. 

Redaktionellt innehåll  sätter din trovärdighet i kontext 

Sådant här innehåll berättar en historia och har ofta en dokumentär karaktär. Det ökar företagets trovärdighet genom att berätta historien utan för mycket ’säljsnack’. Nyhetsartiklar och customer stories är typiskt sådant här redaktionellt innehåll. 

Kunskapsinnehåll  bevisar din kunskap

Kunskapsinnehåll är den viktigaste innehållstypen i din inbound-kommunikation. Genom att dela med dig av kunskap som finns i ditt företag kommer dina målgrupper att bättre förstå fördelarna med just dina produkter eller tjänster. Detta ökar trovärdigheten för företaget och varumärket. Den här typen av innehåll är oftast en bloggartikel eller ett content offer där man gräver ner sig i ett visst ämne.  

Utbildningsinnehåll  utbildar dina läsare 

Utbildningsinnehåll kan ses som ett slags kunskapsinnehåll, men som lär ut ett specifikt sätt att utföra eller förstå någonting. Den här typen av innehåll är inte relevant för alla företag, men den kan vara väldigt viktig om man behöver utbilda sina kunder i hur de använder en produkt eller en tjänst. En e-learningkurs eller en instruktionsguide är exempel på sådant utbildningsinnehåll. 

Vill du skapa bättre innehåll? Ladda ner vår guide om innehållskapande. Här hittar du råden och tipsen som gör det lättare att skapa rätt innehåll för dina målgrupper i olika sammanhang.

Ladda ner guiden här

Du kan läsa den här artiklen på engelska på The Onlinification Hub.

Doug Bolton
Doug har varit en Content Producer hos Zooma sedan 2021. Ursprungligen från England, han bor nu i Sverige.
Håll mig uppdaterad
Prenumerera