Vad är ett redaktionsråd och varför behöver du det för din blogg?

av Louise Waern

Vad är ett redaktionsråd och varför behöver du det för din blogg?

Om ditt företag bloggar vet du säkert att det är viktigt att innehållet håller god kvalité och att artiklarna publiceras regelbundet. För att lyckas med det behöver dels din organsiation prioritera och stödja bloggen och du behöver naturligtvis även skribenter (inom eller utanför ditt företag).  Dessutom är det viktigt att ha en fungerande redaktion. Här får du lite information och tips om vad det innebär!

Vad är en bloggredaktion?

En redaktion, eller ett redaktionsråd, ansvarar för publiceringen av artiklarna på bloggen. Huvuduppgiften är att säkerställa att allt som skrivs är relevant för de personas som definierats och att blogginnehållet även stödjer affärsmålen.

Hur ska bloggredaktionen fungera?

Redaktionen bör bestå av en chefredaktör och relevanta representanter från organisationen. De bör träffas regelbundet, helst varje vecka och minst en gång per månad (beroende på publiceringsfrekvens).

Här är exempel för vad agendan för ett redaktionsmöte kan innehålla:

Analys av tidigare publicerade inlägg

Ta reda på vilka inlägg som hade flest besök, vilka som delats mest, vilka som genererat flest leads, o.s.v. och analysera varför. Lär och dela informationen med resten av organisationen. Insikterna är bra hjälp för att optimera kommande bloggartiklar.

Granskning av nya utkast

Gå igenom utkast för nya artiklar och gör en bedömning om de behöver justeras på något vis inför publicering. Några frågor man kan utgå ifrån är t.ex.: Är artikeln skriven för en persona? Har texten rätt tonalitet? Stödjer den ditt företags affärsmål?

Bolla idéer för nya poster

Redaktionen är ett forum för att bolla idéer för kommande artiklar och ska även ta till vara idéer som kommit in från organisationen.

Gör en publiceringsplan

Alla utkast och färdiga artiklar behöver samlas i en publiceringsplan. Redaktionen bör bestämma vad som ska schemaläggas, produceras och publiceras de närmsta veckorna. Planen ägs av chefredaktören och ska ge en snabb och bra överblick över alla actions.

Utgå från ett begränsat antal ämnen för bloggen och hitta en bra balans mellan olika ämnen för artiklarna som ska publiceras varje månad.

Det finns olika verktyg för att skapa publiceringsplaner. Du kan göra ett Excelark med publiceringsdatum, bloggtitlar, författare o.s.v. Eller så kan du köpa ett publiceringsverktyg. Kanske har ditt bloggverktyg en projektkalender med schemaläggningsfunktion som kan användas?

Chefredaktörens roll

Chefredaktören måste arbeta aktivt med bloggen varje dag; inte för att skapa allt innehåll själv utan för att redigera, korrekturläsa och godkänna alla inlägg innan de publiceras.

I det redaktörens arbetet ingår också ansvar för publiceringsplanen, insamling av bloggidéer från organisationen som kan diskuteras av redaktionsråden samt stöd till skribenterna. De upphovsrättsliga aspekterna behöver redaktören också ha koll på.

De redaktionella uppgifterna kan utföras av en person, men de kan i viss utsträckning även delas mellan redaktionsrådets medlemmar.

Utan en redaktör eller redaktion blir det svårt att försäkra sig om att innehållet i företagsbloggen stödjer bolagets värderingar och målsättning. Dessutom är det svårt att få bloggmaskineriet att fungera utan en dedikerad grupp som aktivt driver det.

Lycka till med bloggandet och hör av dig till oss om du vill lära dig mer!

Hör av dig till oss!

Louise Waern
Project Manager at Zooma 2008 - 2019.
Håll mig uppdaterad
Prenumerera