Zooma-ingrid-and-sofie-hero-1

Kết mạng trực tuyến! Chúng tôi có thể giúp gì được cho bạn?

Nói chuyện với chuyên gia

Bạn không bao giờ nên hợp tác với một đại lý không làm đúng như đã nói.

Zooma làm gì?

Tất cả các công ty B2B biết rằng họ cần thích ứng với những hành vi và yêu cầu thay đổi.

Đối với những công ty này, để đạt được tình trạng tương lai mong muốn của họ bằng trực tuyến và kỹ thuật số, họ cần có một đối tác.

Đối tác đó phải là người cố vấn thành phần, sáng tạo thành phần, chuyên gia nội dung và kỹ thuật phần, những người có thể hiện đại họ trong các lĩnh vực tiếp thị, bán hàng, thương mại và dịch vụ.

Zooma chính là đối tác đó.

Tại sao lại là Zooma

Zooma tồn tại để khuyến khích các công ty sử dụng mạng trực tuyến và kỹ thuật số như là một phần cốt lõi trong công việc kinh doanh của họ để họ có thể đạt được kết quả kinh doanh mong muốn.

Nếu bạn và công ty của bạn cần tìm một người hướng dẫn cho bạn những việc cần làm và cách thực hiện mạng trực tuyến và kỹ thuật số trở thành một phần cốt lõi trong công việc kinh doanh của bạn, thì Zooma là một đối tác chính xác.

Chia sẻ kiến thức của chúng tôi

Những ý kiến và sự kiện về mạng trực tuyến và kỹ thuật số, do các chuyên gia của chúng tôi chia sẻ, có thể giúp bạn trên con đường thực hiện điều đó trở thành một phần cốt lõi trong công việc kinh doanh của mình.

Là khách hàng

Chúng tôi hỗ trợ chính nghĩa

Đây là sáu tổ chức mà chúng tôi hỗ trợ hàng năm.