Zooma-Two-persons-discussing

Tập trung vào nội dung và cách thức

Khách hàng của chúng tôi biết lý do tại sao họ cần thích ứng với những hành vi và yêu cầu thay đổi. Họ có một nhu cầu cần Zooma hướng dẫn cho họ những việc cần làm và cách thực hiện mạng trực tuyến và kỹ thuật số trở thành một phần cốt lõi trong công việc kinh doanh của họ.

Là khách hàng

Những nội dung trích dẫn từ khách hàng giải đáp cho cách hợp tác với Zooma.

Mức độ hài lòng của khách hàng

Chúng tôi có một lịch sử lâu dài về những khách hàng hài lòng, nhưng chúng tôi luôn cố gắng cải thiện.

Bốn ví dụ về câu chuyện của khách hàng với kết quả rõ ràng

"Việc liên lạc và tương tác với mọi người chưa bao giờ dễ dàng và khó hơn"

Tăng 93%

lượt truy cập trang

Tăng 153%

khách hàng tiềm năng mới

Tăng 469%

lượt truy cập tìm kiếm tự nhiên

Tăng 562%

lượt tìm kiếm ngoài trang

Nhà cung cấp giao tiếp toàn cầu

Nhà cung cấp muốn liên lạc với nhóm khách hàng mới và thúc đẩy việc tạo ra khách hàng trực tuyến tiềm năng.

Việc tham gia vào một lĩnh vực mới đồng nghĩa với việc nhà cung cấp này cần liên lạc và xây dựng quan điểm trong các nhóm và cá nhân mới. Quan trọng hơn là họ cần bắt đầu tạo ra những khách hàng tiềm năng hoàn toàn mới, không phải là trước đây trong hệ thống CRM của họ.

Sau 6 tháng, công ty đạt được kết quả quan trọng.

Tăng 500%

số khách hàng tiềm năng qua từng năm

5 tuần

thời gian để bù lại khoản đầu tư ban đầu

Đạt được 8%

thị phần qua từng năm

Tăng 656%

lượt đăng ký Blog

Công ty hàng tiêu dùng Bắc Âu

Điều kiện kinh tế kém dẫn đến điều kiện kinh doanh khó khăn, và công ty Bắc Âu này quyết định tìm kiếm những cách thức đổi mới để thúc đẩy doanh số.

Họ quyết định liều lĩnh và chuyển đổi toàn bộ cách thức tiếp thị và liên lạc.

Zooma đã thiết kế, phát triển và thực hiện sự hiện diện trực tuyến hoàn toàn mới, tập trung vào việc tạo ra khách hàng tiềm năng cuối.

Công ty ngay lập tức cung cấp kết quả ấn tượng.

Tăng 52%

lượt truy cập qua từng năm

Tăng 757%

số khách hàng tiềm năng qua từng năm

Tăng 1 988%

lượt liên lạc qua từng năm

Tăng 362%

lượt truy cập tìm kiếm tự nhiên

Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe toàn cầu

Trước khi làm việc với Zooma, công ty áp dụng cách thức tiếp thị và liên lạc kiểu truyền thống, làm cho kết quả ngày càng giảm sút.

Họ liên lạc với Zooma để xây dựng sự hiện diện trực tuyến điều hành kinh doanh có thể tạo ra những khách hàng tiềm năng, xây dựng trung tâm trực tuyến cho các hoạt động tiếp thị và giao tiếp của họ.

Trong năm đầu tiên, nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe toàn cầu giúp tăng đáng kể mọi chỉ số KPI yêu cầu.

Tăng 1 438%

lượt trò chuyện với khách hàng tiềm năng

3%

tỷ chuyển đổi truy cập thành khách hàng tiềm năng

4%

tỷ lệ chuyển đổi khách hàng tiềm năng thành khách hàng

+20 Net Promoter Score

đối với lượt truy cập trực tuyến

Công ty kỹ thuật y tế toàn cầu

Công ty quyết định cam kết hoàn toàn với công việc kinh doanh trong nước và tập trung vào chất lượng, số lượng cũng như sản xuất nội dung thích hợp.

Họ liên lạc với Zooma để đạt được tham vọng tạo thêm nhiều khách hàng tiềm năng để bán hàng và khách hàng hài lòng hơn.

Trong hai năm đầu, ROI tăng đáng kể.

 

Tất cả các doanh nghiệp hiện tại

Các công ty được mô tả, nhưng không được ấn định.

Công ty đại chúng về B2B
Văn phòng chính: Thụy Điển
Vai trò: Công ty trực tuyến
Bắt đầu hợp tác: 2001

Công ty đại chúng về B2B
Văn phòng chính: Thụy Điển
Vai trò: Công ty nội địa toàn cầu
Bắt đầu hợp tác: 2010

Công ty đại chúng về B2B và B2C
Văn phòng chính: Hà Lan
Vai trò: Công ty nội địa toàn cầu
Bắt đầu hợp tác: 2016

Công ty đại chúng về B2B và B2C
Văn phòng chính: Đức
Vai trò: Công ty nội địa Bắc Âu
Bắt đầu hợp tác: 2013

Công ty tư nhân về B2C và B2B
Văn phòng chính: Thụy Điển
Vai trò: Đại lý trực tuyến và kỹ thuật số
Bắt đầu hợp tác: 2017

Công ty đại chúng về B2B
Văn phòng chính: Thụy Điển
Vai trò: Công ty nội địa toàn cầu
Bắt đầu hợp tác: 2011

Công ty đại chúng về B2B
Văn phòng chính: Thụy Điển
Vai trò: Đại lý toàn cầu
Bắt đầu hợp tác: 2005

Công ty đại chúng về B2B
Văn phòng chính: Đan Mạch
Vai trò: Đại lý toàn cầu
Bắt đầu hợp tác: 2014

Công ty đại chúng về B2B
Văn phòng chính: Nhật
Vai trò: Đại lý Liên Âu
Bắt đầu hợp tác: 2008

Công ty đại chúng về B2B
Văn phòng chính: Thụy Điển
Vai trò: Công ty nội địa toàn cầu
Bắt đầu hợp tác: 2011

Công ty đại chúng về B2B
Văn phòng chính: Thụy Điển
Vai trò: Đại lý tiếp thị kỹ thuật số
Bắt đầu hợp tác: 2019

Công ty đại chúng về B2B
Văn phòng chính: Thụy Điển
Vai trò: Công ty nội địa toàn cầu
Bắt đầu hợp tác: 2004

Công ty đại chúng về B2B
Văn phòng chính: Thụy Điển
Vai trò: Đại lý toàn cầu
Bắt đầu hợp tác: 2004

Bạn sẽ ở đây?

Việc văn phòng chính của bạn ở đâu hay bạn là công ty đại chúng hay không không quan trọng.

Nếu bạn muốn thích ứng với hành vi và yêu cầu thay đổi, chúng tôi sẽ giúp bạn thực hiện mạng trực tuyến và kỹ thuật số trở thành một phần cốt lõi trong công việc kinh doanh của bạn.

Tôi muốn đặt lịch họp