zooma-looking-out-the-window-3

Công ty của bạn có biết cần ưu tiên điều gì và như thế nào không

Tất cả các công ty biết rằng họ cần thích ứng với những hành vi và yêu cầu thay đổi. Có lẽ có một nhu cầu cần tìm một người hướng dẫn cho bạn và cho công ty của bạn những việc cần làm và cách thực hiện mạng trực tuyến và kỹ thuật số trở thành một phần cốt lõi trong công việc kinh doanh của bạn. Nếu đúng như vậy, Zooma có thể giúp ích.

Tại sao lại là Zooma?

Từ năm 2001, Zooma đã làm việc với nhiều công ty khác nhau, từ những thương hiệu B2C lớn toàn cầu đến những công ty B2B quốc tế nổi bật, để chuyển đổi và thích ứng công việc kinh doanh của họ với cách mọi người mua sắm và quyết định trong thế giới trực tuyến.

Ý tưởng

Zooma được phát minh khi bước sang thiên niên kỷ và không còn suy nghĩ rằng mạng trực tuyến và kỹ thuật số sẽ thay đổi sâu sắc cách con người hành xử. Những quy trình kinh doanh cơ bản thay đổi khi thông tin, giao tiếp, tương tác và giao dịch ngày càng xuất hiện trên mạng.

Lý do

Zooma tồn tại để khuyến khích các công ty sử dụng mạng trực tuyến và kỹ thuật số như là một phần cốt lõi trong công việc kinh doanh của họ để họ có thể đạt được kết quả kinh doanh mong muốn.

Nếu bạn và công ty của bạn cần tìm một người hướng dẫn cho bạn cách thực hiện mạng trực tuyến và kỹ thuật số trở thành một phần cốt lõi trong công việc kinh doanh của bạn, thì bạn sẽ nhận thấy rằng Zooma là một đối tác chính xác.

Nhiệm vụ

Nhiệm vụ của Zooma là khai sáng, hướng dẫn và thực hiện sự liên quan và đơn giản dễ dàng bằng mạng trực tuyến và kỹ thuật số.

Nếu bạn chọn hợp tác với chúng tôi, chúng tôi sẽ hỗ trợ và hướng dẫn bạn quản lý ngành nghề của bạn.

Cách trở thành khách hàng

Đây có phải là lần đầu tiên bạn nghĩ về khả năng hợp tác với Zooma không? Trong hơn hai thập kỷ qua, chúng tôi hiểu rõ về những kỳ vọng để chúng tôi có thể giúp bạn đạt được những gì bạn muốn.

Hợp tác

Mỗi lần Zooma chỉ làm việc với mười đến mười hai công ty quốc tế và toàn cầu để dành mọi sự tận tâm và tập trung vào từng khách hàng mà họ xứng đáng có được.

Chúng tôi chủ yếu hợp tác với các công ty B2B, và hầu hết các khách hàng sử dụng một hoặc một vài cách trong ba cách hợp tác được nêu dưới đây.

Tất cả các khách hàng của chúng tôi cam kết ngân sách hàng năm tối thiểu là MSEK 1 trong mối quan hệ hợp tác của chúng tôi.

Những điều kiện tiên quyết

Điều kiện tiên quyết thiết yếu cho mối quan hệ hợp tác với chúng tôi là ít nhất một cá nhân trong ban quản lý điều hành của bạn sẽ tham gia sâu vào sự hợp tác này, không chỉ với tư cách là người tài trợ.

Nếu chúng tôi đề nghị bạn tham gia thuyết trình, chúng tôi sẽ chỉ đồng ý nếu chúng tôi biết một người trong ban quản lý điều hành của bạn. Nếu không, bạn phải thanh toán cho buổi thuyết trình.

Đặt lịch họp

Bạn luôn được hoan nghênh đặt lịch họp với Anders Björklund dưới đây để thảo luận ban đầu.

Anders sẽ gửi cho bạn một bản NDA để ký, một số thông tin và bảng câu hỏi để trả lời, từ đó cả hai bên đều được chuẩn bị trước.

Cách thức chúng tôi hợp tác

Thử thách, tối đa và áp dụng

Chúng tôi có một mục tiêu kinh doanh chính - mà khách hàng hiện tại giới thiệu chúng tôi với người khác. Và họ làm như vậy.

Khi hỏi khách hàng của chúng tôi tại sao họ giới thiệu chúng tôi, họ nói rằng họ được đề nghị kiểm tra và nghiên cứu kỹ kế hoạch hành động tốt nhất để họ có thể tối ưu tình huống và nguồn lực được cho. Cùng với bạn, chúng tôi luôn áp dụng phạm vi đã thống nhất với chất lượng cao và thích hợp trong khung thời gian được đề ra.

Trong mọi lĩnh vực hợp tác, chúng ta cùng quyết định về phương án thực hiện.

Phương án chung

Cùng với bạn, chúng tôi làm việc theo hình thức tham gia và hợp tác như là một nhóm tích hợp để tối đa hiệu quả và kết quả. Trong mối quan hệ hợp tác của chúng ta, chúng tôi đảm bảo rằng mọi người hiểu được những điều cần thiết để hoàn thành mục tiêu và hiểu rõ những quyết định. Zooma và công ty của bạn sẽ cử nhân viên giỏi nhất hiện có để tham gia dự án và cố gắng sử dụng những cá nhân quan trọng này trong mối quan hệ hợp tác.

Việc hoàn thành mong đợi của bạn và kết quả hợp tác mong muốn được bảo vệ trong các cuộc họp hàng tuần, hàng tháng, hàng quý, hàng năm, và được thực hiện bởi hai lần đánh giá mỗi năm.

Ba cách hợp tác

Hầu hết các khách hàng sử dụng nhiều cách trong ba cách hợp tác.
Một hoặc nhiều mục giao được nêu cụ thể kỹ càng. Số tiền thanh toán không phụ thuộc vào nguồn tài nguyên hoặc thời gian sử dụng.
Các mục giao dựa trên chi phí nhân công thực tế với mức giá theo giờ cụ thể và chi phí vật liệu cũng như sử dụng thiết bị thực tế.
Một khoản phí thống nhất hàng tháng, hàng quý hoặc hàng năm được thanh toán trước để đảm bảo có sẵn nguồn tài nguyên thích hợp.